Krisztus munkája 2.

"És nincsen senkiben másban idvesség:
mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk."
ApCsel 4,12

 

Élet Jézus Krisztussal 3.füzet 3.lecke második része: Jézus Krisztus kereszthaláláról. Mit jelent a halála, hogyan ment végbe, "Isten akarata" volt, vagy "Ő, saját maga tette le az életét", vagy az "emberek gonoszsága miatt" halt meg, vagy mindegyik? Megnéztük több helyről, Ján 10, Zsolt 40, ApCsel 2. Azután azt is megláttuk, milyen jelentősége volt ennek az "egyszeri áldozatnak" - Zsid 10. Érdemes elolvasni velünk ezeket az Igéket. Az elején még a Fil 2-t és Jel 12,11-et s Lk 10,18-20-at, valamint az 1Ján 4,5-öt és 5,4-5-öt is megnéztük, együtt a Róma 8,2-vel és Róma 6-tal. Szóval, gazdagon bomlott ki előttünk ez az üzenet - a Kol 2,14-ről is beszéltünk.   :)

 

 

 

Igék az elmélkedéshez és a tanulmányozáshoz:

Mt 1,21
Luk 2,40.52
Mt 4,23
Mk 3,14
Luk 22,25-27
Mt 16,21
Mt 27,35
Mt 27,38
Ján 10,17-18
Ján 3,18
1 Pét 3,18
Zsid 10,12-14
Mt 27,62-66
Mt 28,1-7
Mt 28,11-15
Luk 24,36-37
Luk 24,39-43
Luk 24,29-31
1 Kor 15,1-5

A füzeteket megrendelhetitek a Sorsfordító Keresztyén Könyvesbolt webáruházban.