Jézus Krisztus személye 2.

"A kiké az atyák, és a kik közül való test szerint a Krisztus,
a ki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Ámen."
Róma 9,5

 

A 3. füzet 2. leckéjét fejeztük be együtt. Átismételtük az eddig megtanult igeverseket, az első két füzet igéit, és utána ismételtük kicsit a 3/2 eddig átvett üzeneteit arról, hogy az Úr Jézus Krisztus Isten. Ennek bibliai alapjait néztük át röviden. Utána következett a 3/2. lecke második fele: az Úr Jézus Krisztus: Ember. S miközben erről beszéltünk, külön szó volt arról is, hogy mit jelent a kísértés, hogyan harcolunk ellene, hogyan győzzük le, és hogy mennyire nagyszerű lehetőség, hogy Vele győzhetünk. S erről még beszéltünk, személyes életünk kísértéseivel kapcsolatban is. És áldás. Imádság közösen, áldással.

Legyen áldás rajtad, s azokon, akiknek majd továbbadod ezeket a bibliaiskolai leckéket - mert ez a cél, a te tanítvánnyá tételed, amiből nem hiányozhat az sem, hogy te is tanítvánnyá teszel másokat.  :)

 

 

Igék az elmélkedéshez és a tanulmányozáshoz:

Zsid 1
Mt 8
Ján 11,39-44
Mt 16,13-16
Mik 5,2 - Mt 2,1
Ézs 7,14 - Mt 1,18
Zak 9,9 - Ján 12,12-14
Zsolt 41,10 - Mk 14,10
Ézs 53,3 - Ján 1,11
Ézs 53,12 - Mt 27,38
Zsolt 22,18 - Ján 20,27
Zsolt 16,20 - ApCsel 3,15
Zsolt 68,19 - ApCsel 1,9
Ján 4,6
Ján 4,7
Ján 11,35
Mt 4,1-11
Zsid 2

A füzeteket megrendelhetitek a Sorsfordító Keresztyén Könyvesbolt webáruházban.