Élet Jézus Krisztussal II.

Ha a hívő életedben növekedni akarsz, fontos, hogy Isten Igéjét rendszeresen tanulmányozd, és a keresztény élet alapvető igazságait elsajátítsd. Ez a sorozat bemutatja a bővölködő keresztény élet néhány alapelvét.
 


SEGÍTSÉG A TANULMÁNYOZÁSHOZ

Tudod-e, hogy Tanító áll melletted, amikor a Bibliát tanumányozod? Mindig kész segíteni, hogy megérthesd, mit jelent, és hogyan kell alkalmaznod. Ez a Tanító a Biblia szerzője - a Szentlélek/Szent Szellem. Jézus Krisztus ezt mondta róla:

"...Mindenre megtanít titeket..." és "...elvezérel titeket minden igazságra..." (Ján 14,26 és 16,13)

A Szentlélek személyes bibliatanulmányozásod, valamint Istentől rendelt pásztorok és tanítók által oktat téged. Egyik sem pótolhatja a másikat: szükséged van mind a személyes táplálkozásra, mind mások tanítására.

Kérd a Szentlélek vezetését és tanítását, amikor az Igét tanulmányozod és mérlegeled, hogyan alkalmazd a magad életére! A zsoltáríró jól imádkozott:

"Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát." (Zsolt 119,18)

Ami a Biblia személyes tanulmányozásához szükséges:

IDŐ
Amint a gyülekezeti alkalmak hetenként, rendszeresen meghatározott időben történnek, ugyanúgy meg kell állapítanod bibliatanulmányozásod idejét. Van, aki minden nap szívesen tanul egy keveset, mások hetenként egy estét szánnak rá. Jelöld ki a számodra legmegfelelőbb időt, és tarts ki mellette hűségesen!

HELY
Az Ige tanulmányozásához olyan helyet válassz, ahol semmi más nem vonja el a figyelmedet! Ezt a helyet, ha lehet, ne változtasd!

ESZKÖZ
Szükséged lesz Ó- és Újszövetséget tartalmazó teljes Szentírásra.

MÓDSZER
A Szentírás egy-egy versének vizsgálatánál gondolkodj róla figyelmesen. Helyes, ha a szövegösszefüggés kedvéért az előtte és utána levő verseket is elolvasod.