Élet Jézus Krisztussal I.

A kezdet Krisztussal

Bizonyosságra jutni azt jelenti: "kizárni minden kétséget". Ez a sorozat azt a célt szolgálja, hogy bizonyosságra segítsen, illetve "minden kétséget kizárjon" Isten néhány alapvető ígéretével kapcsolatban, melyeket a keresztényeknek adott. Ezt úgy éred el, hogy a tanulmányokban adott igeverseket megtanulod, elmélkedsz felette, tanulmányozod és gyakorlati módon felhasználod. Isten ígéreteinek jobb megértéséhez szükséges, hogy Igéjét szívünkbe véssük és elmélyüljünk benne.

Az igetanulás lényeges része az ismétlés. Ez segít, hogy észben tartsd a már megtanultakat. Feltétlenül ismételj át minden igeverset naponként! Javasoljuk, hogy hogy írd fel egy-egy lapocskára, és hordd magadnál. Napközben jól kihasználhatod szabad pillanataidat az ismétlésre.

A tanulás, elmélkedés, tanulmányozás és a gyakorlati alkalmazás segítségedre lesz, hogy a sorozatban található bibliaversek alapelveit "minden kétséget kizáróan" magadévá tedd.


Jézus Krisztus így szólt. "Ímé, az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem" (Jel 3,20). Ezzel a csodálatos igazsággal a következő párosítható: "Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek" (Ján 1,12).

Ha őszintén el tudod mondani, hogy befogadtad Jézus Krisztust, Isten Fiát, mint Megváltódat, akkor a fenti igeversek értelmébenIsten gyermeke lettél, és Jézus Krisztus maga él benned! Ez tény.
Sajnos igen sokan az érzéseiken mérik le üdvösségük bizonyosságát. Vigyázz, nehogy te is ebbe a hibába ess, hanem bízzál Istenben!

Fogjad Őt szaván: "Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy hogyjetek az Isten Fiának nevében" (1 Ján 5,13).

Nem tudunk teljes egészében kitérni annak megtárgyalására, milyen és mennyi természetes következménnyel jár az a lépés, hogy befogadtad Jézus Krisztust. Tegyük fel, hogy egy gyermek gazdag családba születik, jó szülei, testvérei lesznek, nagy vagyon vár rá. Ezek is tények, de születése pillanatában viszont nem sok szüksége van arra, hogy ezeket a dolgokat a tudomására hozzuk. Egyelőre sokkal fontosabb dolgokról kell gondoskodni. Mindenekelőtt védelemre van szüksége, hiszen olyan világba született, amely igen sok veszélyt rejteget. A kórházban steril környezetben foglalkoznak vele, és óvják a külvilágtól, nehogy áldozatul essen a baktériumok ádáz támadásának. Ha nem tudnánk róluk, akkor az orvosok és a nővérek nem tudnának lépéseket tenni az új élet védelmezésére.

Te most Isten gyermeke lettél. Újszülött vagy Isten családjában. Életednek válságos időszakában élsz. Szeretnénk tehát rávilágítani néhány fontos igazságra, amelyek megerősíthetnek az előtted álló harcra, és megőrizhetnek a Sátán támadásai közepette.

1 Pét 2,2-ben a következőket olvashatjuk: "Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek." ApCsel 20,32-ben pedig: "És most, atyámfiai, ajánlak titeket az istennek és az ő kegyelméssege igéjének, aki felépíthet s adhat néktek örökséget minden megszenteltek közt". Isten Igéje az a lelki táplálék, amely felépíthet a hitben. Biztos van Bibliád, vagy legalább Újszövetséged. Ha nincs, vegyél egyet, és kezdd el olvasni hűségesen, napról-napra (ha lehet, már reggel). Igen fontos, hogy minden nap szánjál időt Isten Igéjének olvasására, tanulmányozására és imádkozásra.

Most pedig nézzük meg konkrétabban, hogyan táplálkozhatsz Isten Igéjével! A 119. zsoltár 9. versében a zsoltáros ezt a kérdést teszi fel: "Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját, ha nem a te beszédednek megtartása által?" Utána pedig, mintegy válaszképpen, így szól Istenhez: "Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened" (Zsolt 119,11). Tehát igyekezz te is arra, hogy szívedbe rejtsd Isten beszédét - más szóval tanuld meg kívülről! Később majd megadunk néhány kulcsfontosságú igehelyet, mintegy kezdő lépésként.

Eddig azonban csak a lelki táplálékról esett szó. Most vegyük szemügyre azt az új ellenséget, akivel szembe kell nézned!
Mielőtt bizalmadat Krisztusba vetetted volna, a Sátán valószínűleg nem sokat törődött veled. Most azonban azt kell látnia, hogy azt a lépést tetted meg, amely mindennél jobban haragra lobbantja őt. Otthagytad az ő követőinek sorát, és csatlakoztál azokhoz, akik hisznek és bíznak Isten Fiában. Már nem vagy a Sátáné, hanem azé, aki megvásárolt téged, mégpedig drága áron, a kereszten kiontott vére által. Biztos lehetsz abban, hogy a Sátán megpróbál háborgatni téged. Támadása sokféle formában jelentkezhet. Ebben a sorozatban a leggyakrabban előfordulókat szeretném megemlíteni, és rámutatni, hogy mi a sikeres ellenállás titka.

A Sátán felett csak úgy lehetünk úrrá, ha használjuk azt a fegyverzetet, amelyet Isten bocsátott rendelkezésünkre. Ef 6,17-ben ezt olvassuk: "Az üdvösség sisakját is felvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde". A Biblia azonban nem csak úgy ír Isten Igéjéről, mint a Lélek kardjáról; az Ige ébreszthet bennünk hitet, amellyel az ellenség tüzes nyilait kiolthatjuk (Róm 10,17 és Ef 6,16). Isten Igéje tehát olyan fegyver, amellyel nem csak támadhatunk, hanem védekezhetünk is.

Gondoljunk például arra, hogy a Sátán az Urat háromféleképpen kísértette meg, és az Úr minden alkalommal az Igével verte vissza a támadást: "Meg van írva..." (Mt 4). Ha az Úr Jézus szükségesnek tartotta, hogy így lépjen föl a Sátán ellen, nekünk mennyivel inkább készeknek kell lennünk arra, hogy így szóljunk a Sátánhoz: "Meg van írva..." vagy "Így szól az Úr..."