Élet Jézus Krisztussal IV.

Tudni szeretnéd, hogyan élhetnél Szentlélekkel teljes, Krisztus-központú életet? Ebben a sorozatban választ találsz erre a kérdésre - öt fontos területen, melyek Jézus Krisztus személye köré csoportosulnak.

A győzelmes, Szentlélekkel teljes élet kulcsa: Jézus Krisztus ura és középpontja minden cselekedetnek. Jézus Krisztus ellenőrzése mellett az élet kiegyensúlyozott és eredményes. A kerék a Krisztus-központú életet szemlélteti.

KRISZTUS A KÖZÉPPONT
2 Kor 5,17; Gal 2,20 

Ahogyan a hajtóerő a középpontból mozgatja a kereket, ugyanúgy a keresztény élethez szükséges erőt Jézus Krisztustól, a középponttól nyerjük. Ő vett benned lakozást a Szentlélek által, akinek kifejezett célja az Úr Jézust dicsőíteni.

KRISZTUS IRÁNTI ENGEDELMESSÉG
Róma 12,1; Ján 14,21 

A kerék pereme azt ábrázolja, ahogy a keresztény Krisztus uralmára válaszol: teljes szívvel, nap mint engedelmeskedik neki.

AZ IGE
2 Tim 3,16; Józs 1,8

A küllők azok az eszközök, amelyek által Jézus Krisztus ereje hatékonnyá, cselekvővé válik az életedben. Istennel való személyes kapcsolatodat a függőleges küllők - az Ige és az ima - által tartod fent. Az Ige lelki táplálékod, de egyben fegyvered is a lelki harcokban. Ez az alapvető mozgatója a keresztény életnek.

AZ IMA
Ján 15,7; Fil 4,6-7

Az Igével szemközti küllő az ima. Imádság által van közvetlen kapcsolatod mennyei Atyáddal, és nyered el mindazt, amire szükséged van. Amikor imádkozol, kifejezésre juttatod, hogy Tőle függsz és bízol Benne.

KÖZÖSSÉG
Mt 18,20; Zsid 10,24-25

A vízszintes küllők az emberekkel való kapcsolatodat jelölik - hívőkkel a keresztény közösség, hitetlenekkel pedig a bizonyságtétel által. A közösségben, melynek az Úr Jézus Krisztus a középpontja, kapod meg mindazt az intést, serkentést és bátorítást, amire szükséged van.

BIZONYSÁGTÉTEL
Mt 4,19; Róma 1,16

Az első három küllő arra készít fel, hogy tovább add, amit az Úrtól kaptál. Ezt teszi teljessé a bizonyságtétel, mely által megosztod másokkal saját, Krisztussal való tapasztalatodat (élményedet), valamint hirdeted és magyarázod az Evangéliumot, Isten megmentő erejét.