Élet Jézus Krisztussal IV.

Élet Jézus Krisztussal IV. am 2020. 03. 25., sze - 10:47

Tudni szeretnéd, hogyan élhetnél Szentlélekkel teljes, Krisztus-központú életet? Ebben a sorozatban választ találsz erre a kérdésre - öt fontos területen, melyek Jézus Krisztus személye köré csoportosulnak.

A győzelmes, Szentlélekkel teljes élet kulcsa: Jézus Krisztus ura és középpontja minden cselekedetnek. Jézus Krisztus ellenőrzése mellett az élet kiegyensúlyozott és eredményes. A kerék a Krisztus-központú életet szemlélteti.

KRISZTUS A KÖZÉPPONT
2 Kor 5,17; Gal 2,20 

Ahogyan a hajtóerő a középpontból mozgatja a kereket, ugyanúgy a keresztény élethez szükséges erőt Jézus Krisztustól, a középponttól nyerjük. Ő vett benned lakozást a Szentlélek által, akinek kifejezett célja az Úr Jézust dicsőíteni.

KRISZTUS IRÁNTI ENGEDELMESSÉG
Róma 12,1; Ján 14,21 

A kerék pereme azt ábrázolja, ahogy a keresztény Krisztus uralmára válaszol: teljes szívvel, nap mint engedelmeskedik neki.

AZ IGE
2 Tim 3,16; Józs 1,8

A küllők azok az eszközök, amelyek által Jézus Krisztus ereje hatékonnyá, cselekvővé válik az életedben. Istennel való személyes kapcsolatodat a függőleges küllők - az Ige és az ima - által tartod fent. Az Ige lelki táplálékod, de egyben fegyvered is a lelki harcokban. Ez az alapvető mozgatója a keresztény életnek.

AZ IMA
Ján 15,7; Fil 4,6-7

Az Igével szemközti küllő az ima. Imádság által van közvetlen kapcsolatod mennyei Atyáddal, és nyered el mindazt, amire szükséged van. Amikor imádkozol, kifejezésre juttatod, hogy Tőle függsz és bízol Benne.

KÖZÖSSÉG
Mt 18,20; Zsid 10,24-25

A vízszintes küllők az emberekkel való kapcsolatodat jelölik - hívőkkel a keresztény közösség, hitetlenekkel pedig a bizonyságtétel által. A közösségben, melynek az Úr Jézus Krisztus a középpontja, kapod meg mindazt az intést, serkentést és bátorítást, amire szükséged van.

BIZONYSÁGTÉTEL
Mt 4,19; Róma 1,16

Az első három küllő arra készít fel, hogy tovább add, amit az Úrtól kaptál. Ezt teszi teljessé a bizonyságtétel, mely által megosztod másokkal saját, Krisztussal való tapasztalatodat (élményedet), valamint hirdeted és magyarázod az Evangéliumot, Isten megmentő erejét.

Az engedelmes keresztyén 1.

Az engedelmes keresztyén 1. sarai00011 2020. 03. 27., p - 11:24

Az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád. 
Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.
Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.
Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek. 
Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.
Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek.
Jak 4,6-8

 

Nekikezdünk a 4. füzetben a bevezető gondolatoknak, és ezt követi majd az első lecke első fele. Eddig jutottunk...  :)
A kulcskérdés ebben a leckében: az engedelmesség.
Mi nem félelemből engedelmeskedünk, legalábbis a mi Istenünk nem gondolta, hogy így kellene tennünk, hanem az Úr Jézus arra hívott el bennünket, hogy ha szeretjük Őt, akkor engedjünk Neki, tartsuk meg az Ő beszédét, töltsük be az Ő tervét, gondolatait. S ez kiváltság nekünk, nem pedig "kényszer". Egészen különleges ez, hiszen az ember sokszor úgy érzi, mintha mindenét vennék el, amikor "engedelmességet várnak tőle" - pedig nem erről van szó. A mi Istenünk nem várja, nem kényszeríti az engedelmességet, hanem arra hív el bennünket, hogy járjunk Vele engedelmességben. S ez más. Hív és mi engedünk Neki. Mert szeret, s mi megbízunk Őbenne, és szeretjük Őt, és akarjuk, hogy az Ő gondolatai, az Ő vágya teljesedjen be. Ez más, mint amit a világ gondol... S közben: megismerjük Őt.  :)

 

 

Igék az elmélkedéshez és a tanulmányozáshoz:

1 Ján 4,16
Jel 4,11
5 Móz 10,12-13
1 Ján 5,3
Ján 14,15. és 21. 
Zsolt 119,11
Zsolt 119,105
Zsolt 119,130
2 Tim 3,16
Mt 7,24-27
1 Kor 3,16
1 Kor 6,16
2 Kor 6,16
Gal 2,20
1 Ján 4,4
5 Móz 26,16
Zsolt 40,9
Luk 8,15
Mt 4,1-3
Jak 1,13
Jak 1,14
Józs 7,20-21
Ézs 53,6
Jak 4,17
1 Ján 3,4
1 Kor 10,13
1 Ján 1,9
2 Sám 11-12 - Zsolt 32
Péld 4,13-15
Jak 4,7
 

A füzeteket megrendelhetitek a Sorsfordító Keresztyén Könyvesbolt webáruházban.

Az engedelmes keresztyén 2.

Az engedelmes keresztyén 2. sarai00011 2020. 03. 27., p - 12:00

Az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád. 
Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.
Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.
Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek. 
Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.
Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek.
Jak 4,6-8

 

Élet Jézus Krisztussal. 4. füzet első leckéje. Még nem fejeztük be. Az engedelmesség öröméről. És sok minden másról. Előtte persze átismételtük a már megtanult igeverseket. Ez is áldás, és öröm. Ha teszed, ha ismétled, ha bent tartod szívedben, áldás lesz rajta. Elképzelhetetlenül sok jó dolog történik meg, mert őrizzük az Igét, és ott tartjuk, és forgatjuk, és mondjuk, és hozzá szabjuk az életünket.

 

 

Igék az elmélkedéshez és a tanulmányozáshoz:

1 Ján 4,16
Jel 4,11
5 Móz 10,12-13
1 Ján 5,3
Ján 14,15. és 21. 
Zsolt 119,11
Zsolt 119,105
Zsolt 119,130
2 Tim 3,16
Mt 7,24-27
1 Kor 3,16
1 Kor 6,16
2 Kor 6,16
Gal 2,20
1 Ján 4,4
5 Móz 26,16
Zsolt 40,9
Luk 8,15
Mt 4,1-3
Jak 1,13
Jak 1,14
Józs 7,20-21
Ézs 53,6
Jak 4,17
1 Ján 3,4
1 Kor 10,13
1 Ján 1,9
2 Sám 11-12 - Zsolt 32
Péld 4,13-15
Jak 4,7
 

A füzeteket megrendelhetitek a Sorsfordító Keresztyén Könyvesbolt webáruházban.

Az engedelmes keresztyén 3.

Az engedelmes keresztyén 3. sarai00011 2020. 03. 27., p - 12:04

Az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád. 
Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.
Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.
Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek. 
Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.
Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek.
Jak 4,6-8

 

Most a 4. füzet első leckéjét fejeztük be.
Az első órában az eddig megtanult Igéket ismételtük, s ez soha nem hiábavaló dolog, mert az ember elméje hajlamos törölni, és a félelem és bizonytalanság érzés hajlamos elfoglalni az ember elméjét, érzelemvilágát. Ilyenkor a megtanult (bevésett, mélyen az elmébe, s így egyre inkább, mélyen a szívbe írt) Igék megtartanak, megőriznek a félelemtől, és biztonságba vezetnek téged. az Igét tanulni, és ismételni. Minden héten megtettük, amióta ez a bibliaiskola elindult, és meg is fogjuk tenni, ameddig ez a bibliaiskola tartani fog. Jó?  :)

Utána pedig az engedelmességről beszéltünk, arról, mennyire összekapcsolódik ez velünk, s aki Jézussal akar járni, mennyire ott kell tartsa az engedelmességet az életében. S persze közben beszéltünk arról is, hogy az embert mennyire más irányba vonná saját lázadása, engedetlensége, mennyire gyanakvóvá és önzővé próbálja őt tenni az ördög. De Jézus nem ezt akarja, és ezért hív, és vár, és vonogat... mindig. Mert Ő szeret, és ha meg tud nyerni arra, hogy megbánd a bűneidet, és Őhozzá fordulj, és Őt hívd segítségül, közösségbe kerülsz Vele. Az engedelmesek (akik készek alázatosságban járni az ő Istenükkel) lesznek közösségben Ővele.  :)

Utána imádkoztunk. (Adáson kívül pedig még sokkal többet imádkoztunk, kifejezetten a koronavírus-helyzettel kapcsolatban - a vírus, a betegség és a halál ellen, és az emberek készségéért, hogy megismerjék most az Úr Jézust, és az Úr Jézus tanítványaiért, hogy most betöltsék küldetésüket, és képviseljék a Megváltójukat, s az emberek Őhozzá fordulhassanak. S persze imádkoztunk az egészségügyért, az ott dolgozókért, a betegekért, és azért, hogy jöjjenek a megoldások. S hálát adtunk azért, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.)  :)

 

 

Igék az elmélkedéshez és a tanulmányozáshoz:

1 Ján 4,16
Jel 4,11
5 Móz 10,12-13
1 Ján 5,3
Ján 14,15. és 21. 
Zsolt 119,11
Zsolt 119,105
Zsolt 119,130
2 Tim 3,16
Mt 7,24-27
1 Kor 3,16
1 Kor 6,16
2 Kor 6,16
Gal 2,20
1 Ján 4,4
5 Móz 26,16
Zsolt 40,9
Luk 8,15
Mt 4,1-3
Jak 1,13
Jak 1,14
Józs 7,20-21
Ézs 53,6
Jak 4,17
1 Ján 3,4
1 Kor 10,13
1 Ján 1,9
2 Sám 11-12 - Zsolt 32
Péld 4,13-15
Jak 4,7
 

A füzeteket megrendelhetitek a Sorsfordító Keresztyén Könyvesbolt webáruházban.

Isten Igéje életedben 1.

Isten Igéje életedben 1. sarai00011 2020. 03. 27., p - 12:12

A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre,
a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, 
Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.
2 Tim 3,16-17

 

Élet Jézus Krisztussal 4. füzet 2. leckéjének eleje. Nagyon klassz igeismétlés volt - bölcs, ha előre kikeresed (sőt, ki is írod) az Igéket, hogy tudd velünk mondani, mert abban nagy öröm és erő is van, igazi dicsőítés.  :)
Az Élet Isten Igéjével üzenetét vettük át, félig, és láttuk, milyen jelentősége van az Igének, mennyire fontos, hogy ott legyen minden nap, hétköznapjainkban...  :)

Köszönöm az imádságokat, és azt, hogy építkezel az Igéből, saját életedben, s mások javára is, hogy tanítványként élsz, és tanítvánnyá teszel másokat is.  :)

 

 

Igék az elmékedéshez és a tanulmányozáshoz:

2 Pét 1,20-21
1 Kor 2,12-13
Ján 16,13-14
Mt 24,15
Ján 17,17
Zsid 4,12
Zsolt 19,8-11
Jer 15,16
Ján 5,39
2 Pét 1,4
1 Ján 2,1
Jer 23,29
Mt 4,4
Jak 1,23-25
Zsolt 119,9-16
Ján 8,31
Zsolt 78,5-7
ApCsel 17,11
Jak 1,22
Jel 1,3
Ezsd 7,10
Kol 3,16
Józs 1,8
Zsolt 1

A füzeteket megrendelhetitek a Sorsfordító Keresztyén Könyvesbolt webáruházban.

Isten Igéje életedben 2.

Isten Igéje életedben 2. sarai00011 2020. 03. 27., p - 12:29

A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre,
a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, 
Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.
2 Tim 3,16-17

 

Élet Jézus Krisztussal 4. füzet 2. lecke befejezése. Élet Isten Igéjével.

Az Ige munkájáról és a tanítványképzésről beszéltünk, láttuk, mit végez az Ige a személyes életünkben, és mit végez a ránk bízottak életében. Megnéztük, mi mindent tehetünk az Igével, hogy az Istennek beszéde gazdagon lakjon bennünk. Az Ige olvasásáról, tanulmányozásáról, tanulásáról és az elmélkedésről is beszéltünk, a megértett Igék jegyzeteléséről, a Biblia értékéről, "színezéséről", és mindarról, ami segít, hogy gazdagodjunk a megértett Igében és így tudjuk azt továbbadni is.  :)

 

 

 

Igék az elmékedéshez és a tanulmányozáshoz:   

2 Pét 1,20-21
1 Kor 2,12-13
Ján 16,13-14
Mt 24,15
Ján 17,17
Zsid 4,12
Zsolt 19,8-11
Jer 15,16
Ján 5,39
2 Pét 1,4
1 Ján 2,1
Jer 23,29
Mt 4,4
Jak 1,23-25
Zsolt 119,9-16
Ján 8,31
Zsolt 78,5-7
ApCsel 17,11
Jak 1,22
Jel 1,3
Ezsd 7,10
Kol 3,16
Józs 1,8
Zsolt 1

A füzeteket megrendelhetitek a Sorsfordító Keresztyén Könyvesbolt webáruházban.

Beszélgetés Istennel 1.

Beszélgetés Istennel 1. sarai00011 2020. 03. 27., p - 12:34

Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek.
Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk;
de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. 
A ki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata,
mert Isten szerint esedezik a szentekért.
Róm 8,26-27

 

Az imádságról. Nagyon sok biztatást nyertünk az Igéből. (Már az igeismétlés alatt, s utána az új, megtanulandó igeversek megtanulásakor - Róma 8,26-27.)  :)
A mostani időszak az imádság ideje. Mi mást lehetne tenni, mi mást lenne célszerű tenni - minden más mellett, amit amúgy is, és mindenki megtesz - mert ki lenne olyan HATALMAS és olyan JÓ, mint a mi Istenünk? Ez a mai bibliaiskolai üzenet nagyon megerősítő és biztató volt.  :)

 

 

 

Igék az elmélkedéshez és a tanulmányozáshoz:

Zsid 4,16
Zsolt 62,9
1 Tessz 5,17
Jak 1,5
Zsolt 38,19
Ef 5,20
Zsid 13,15
1 Sám 12,23
Jer 33,3
Ef 3,20
Zsolt 34,5
Fil 4,6-7
Zsolt 66,18
Mt 21,22
Ján 15,7
Ján 16,24
1 Ján 5,14-15
Mt 6,9-13
Róma 10,1
1 Tim 2,1-4
Mt 9,37-38
Luk 6,28
Ef 3,14-21
Zsolt 27,8
Zsolt 46,11
Zsolt 63,2
Luk 10,38-42

A füzeteket megrendelhetitek a Sorsfordító Keresztyén Könyvesbolt webáruházban.

Beszélgetés Istennel 2.

Beszélgetés Istennel 2. sarai00011 2020. 04. 17., p - 10:16

Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek.
Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk;
de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. 
A ki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata,
mert Isten szerint esedezik a szentekért.
Róm 8,26-27

 

Az Igéket ismételtük át, és elindultunk a 4. füzet 3. leckéjének befejezésében. Nagyon jó volt együtt átvenni az imádság témakörét, gyakorlati kérdésekkel. 

A Miatyánk imádsága a hétköznapjainkban, ahogy értjük, ahogy imádkozunk ennek kapcsán, ahogy az Úrral vagyunk, az Ő szeretetében elrejtve, minden nap, minden élethelyzetünkben.

Utána még hasonló részletességgel beszéltünk Máriáról és Mártáról a Lk 10 végén olvasott történetből, s arról, amit az Úr Jézus mondott, ahogy Ő látta ezt a helyzetet... nagyon jó volt, hogy átvettük, és buzdított bennünket a naponkénti személyes közösségre, az Úr Jézussal... akármi legyen is körülöttünk, vagy velünk...  :)

 

 

Igék az elmélkedéshez és a tanulmányozáshoz:

Zsid 4,16
Zsolt 62,9
1 Tessz 5,17
Jak 1,5
Zsolt 38,19
Ef 5,20
Zsid 13,15
1 Sám 12,23
Jer 33,3
Ef 3,20
Zsolt 34,5
Fil 4,6-7
Zsolt 66,18
Mt 21,22
Ján 15,7
Ján 16,24
1 Ján 5,14-15
Mt 6,9-13
Róma 10,1
1 Tim 2,1-4
Mt 9,37-38
Luk 6,28
Ef 3,14-21
Zsolt 27,8
Zsolt 46,11
Zsolt 63,2
Luk 10,38-42

A füzeteket megrendelhetitek a Sorsfordító Keresztyén Könyvesbolt webáruházban.

Testvéri közösség 1.

Testvéri közösség 1. sarai00011 2020. 03. 27., p - 12:48

Hanem az igazságot követvén szeretetben,
mindenestől fogva nevekedjünk Abban, a ki a fej, a Krisztusban; 
A kiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén
az ő segedelmének minden kapcsaival,
minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti
a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben.
Ef 4,15-16

 

Élet Jézus Krisztussal Bibliaiskola 4. füzet 4. lecke - A keresztény élet közösségi élet, a keresztény közösségről beszéltünk.


Az elején megtanultuk együtt az Ef 4,15-16 igeverseit. Nem volt rövid feladat. Közben átbeszéltük az Igét, és gyakorlati dolgokat is. Mire megtanultuk, már ott volt bennünk az egész üzenet. Nagyon-nagyon jó volt.


Utána átismételtük az eddig tanult igeverseket. Előbb a 4. füzet igéit, majd vissza az elejére, és mind a négy füzet összes megtanult igeversét, még egyszer. Hát, nem volt semmi. Mire befejeztük, már két óra eltelt a bibliaiskolából.


Aztán következett a 4/4 lecke, és itt is jó alaposan átnéztük, mit jelent, hogy Isten gyermekei vagyunk, és hogy mi fakad ebből: az Atyánk más gyermekei a mi testvéreink, és ha Ő elfogadta őket, mi is elfogadjuk őket, és közösségben vagyunk velük, szeretjük őket. Utána megnéztük, mit is jelent a koinonia, a közösség, és hogyan nyilvánul ez meg a gyakorlatban. Nagyon izgalmas volt átnézni, átlátni, és részletesen átbeszélni az egyes területeket. 

 

 

Igék az elmélkedéshez és a tanulmányozáshoz:

1 Ján 3,1
1 Ján 3,11-21
Gal 6,1
Gal 6,6
Jak 5,16
Mt 5,22-24
Mt 18,15-35
Péld 27,17
Préd 4,9-10
Zsid 3,13
Zsid 10,24-25
Kol 1,18
1 Kor 12,14-27
Ef 4,2-3
ApCsel 2,42
Ef 4,11-13
1 Pét 5,1-5
Kol 4,3-4
1 Kor 9,11-14

A füzeteket megrendelhetitek a Sorsfordító Keresztyén Könyvesbolt webáruházban.
 

Testvéri közösség 2.

Testvéri közösség 2. sarai00011 2020. 04. 28., k - 10:06

Hanem az igazságot követvén szeretetben,
mindenestől fogva nevekedjünk Abban, a ki a fej, a Krisztusban; 
A kiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén
az ő segedelmének minden kapcsaival,
minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti
a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben.
Ef 4,15-16

 

Élet Jézus Krisztussal. 4. füzet 4. lecke második megbeszélés.
--Az elején jó alaposan átismételtük a 4. füzet megtanult igéit. És voltak közte olyan igék, amiket ismét megbeszéltünk.
Az Ef 4,15-16. a negyedik lecke igéje is ezek között volt. Nagyon alaposan átvettük ismét. A múltkor egy órán át, csak ezt az igeverset tanultuk, és közben megbeszéltük, jó alaposan. Most is. A múlt hetivel együtt, ez a mostani odahozza elénk a jelentését. (De lehet, hogy ugyanígy, jövő héten is megbeszéljük, s még az is kiegészíti majd az eddigi kettőt. Nagyon gazdag igevers.)
--Utána átismételtük az összes eddig megtanult igeverset. Nem volt rövid, mert kétszer tettük mindegyik igeverssel, és meg-megálltunk egy-egy kisebb megerősítésre.
--Azután, amikor ismét eljutottunk a 4. füzet 4. leckéjéhez, a közösség céljáról beszéltünk, azt követően, hogy átismételtük a múltkor áttekintett kérdéseket is. De nem volt hiábavaló semelyik átismétlés, vagy ismét történő átbeszélés. Nem rohantunk tovább, megbeszéltük a legnehezebb kérdéseket, témaköröket is, amik természetesen az emberi kapcsolatokról, azok ápolásáról, és rendben tartásáról szóltak. Ahogy a gyülekezetben történik ez. A Mt 5,22-24 és a Mt 18,15-18 is előkerült, s a gyakorlati alkalmazásukról beszéltünk.
--A közösség előnyeiről, arról, hogy miért csodálatos gyülekezethez tartozni... erről is beszéltünk, a három órára nyúlt bibliaiskolai találkozó végén.

Igen.
Ez a tapasztalat. Amikor elkezdjük ezekkel a füzetekkel, az első két füzetben még rövidebbek a leckék. Egy-egy alkalommal simán befejezünk egy-egy leckét. Megtanuljuk az igeverset, átismételjük a korábbiakat, megbeszélünk minden kérdést, gyakorlati tapasztalatokat is megosztunk egymással - ahogy a felépítő csoportban, vagy utógondozói csoportban a füzeteket feldolgozzuk - és még ez is, mindennel együtt, belefér kb. másfél órába. (Persze, ha a csoport létszáma nagyobb, vagy a füzet gyakorlati felhasználására többet mutatok ki - mert tanítványképzőket képzek, akik elkezdik másokkal majd a füzetek feldolgozását - akkor lehet, hogy kétórás lesz egy-egy foglalkozás, de ez már tényleg a maximum.)
Azonban, ahogy átlépünk a harmadik füzethez, a találkozások ideje - egy-egy lecke feldolgozásának ideje - megnövekedik. És itt, a negyedik füzetnél, már nem gondolkodom abban, hogy egy-egy leckét egy-egy találkozó alatt befejezünk. Úgyhogy, ez normális, hogy a feldolgozási idő növekszik. Hosszabbak is a leckék, és sok gyakorlati kérdés felmerül, amikről a jövő érdekében bölcs beszélgetni. De természetesen, mindent, amit mi itt átbeszélünk, egy-egy lecke feldolgozásakor, nem kell, hogy te is átbeszélj, a te foglalkozásaid során. Azért vesszük át itt, hogy ha kérdések merülnek fel, vagy benned lenne bármilyen területen bizonytalanság, legyenek válaszok, amiket meghallgattál, ahogy én gondolkodom ezekről... Szóval, ez háttér-feldolgozás, ami neked jelent segítséget, de nem biztos, hogy minden kérdést érinteni kell ilyen mélységben azokkal, akiket te fogsz építeni. Valószínűleg, ha frissen tértek meg, nem is ugyanezek a kérdések merülnek fel. Viszont, a régebben Jézussal járóknak vannak olyan kérdései - amiket itt megbeszélünk, általában - amikkel ők szembesülnek, amikre választ próbálnak keresni, amikben gyakorlati megoldásokra is szükségük van, vagy legalábbis megnyugtatásra, s amiket mi, itt, átbeszélünk egy-egy lecke kapcsán. Úgyhogy szabadon, amennyi éppen lehetséges, és amennyi éppen szükséges, ennyit veszünk bele egy-egy leckébe.  :)

 

 

 

Igék az elmélkedéshez és a tanulmányozáshoz:

1 Ján 3,1
1 Ján 3,11-21
Gal 6,1
Gal 6,6
Jak 5,16
Mt 5,22-24
Mt 18,15-35
Péld 27,17
Préd 4,9-10
Zsid 3,13
Zsid 10,24-25
Kol 1,18
1 Kor 12,14-27
Ef 4,2-3
ApCsel 2,42
Ef 4,11-13
1 Pét 5,1-5
Kol 4,3-4
1 Kor 9,11-14

A füzeteket megrendelhetitek a Sorsfordító Keresztyén Könyvesbolt webáruházban.

Testvéri közösség 3.

Testvéri közösség 3. sarai00011 2020. 05. 05., k - 11:24

Hanem az igazságot követvén szeretetben,
mindenestől fogva nevekedjünk Abban, a ki a fej, a Krisztusban; 
A kiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén
az ő segedelmének minden kapcsaival,
minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti
a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben.
Ef 4,15-16

 

Élet Jézus Krisztussal bibliaiskola 4. füzet 4. lecke befejezése.

-Igeismétlés: kezdtük a 4. füzettel, majd az elejéről, 1-4. füzet igeverseit vettük át.
-Az Ef 4,15-16 még egyszer kibontásra került, visszakérdezéssel.
-Utána átvettük a Krisztus Teste (egyetemes Egyház, Eklézsia) üzenetét és a helyi gyülekezetek működéséről szóló üzenetet. Jó alaposan. Nem röviden. Igyekeztünk sok gyakorlati példát találni. Mit jelent az Ef 4,2-3 és az Ef 4,11-13 üzenete - ezeket is a gyakorlatban néztük át. A békesség kötelét és a tanítványképzés üzenetét, a működő Krisztus Teste üzenetét is.  :)

 

 

Igék az elmélkedéshez és a tanulmányozáshoz:

1 Ján 3,1
1 Ján 3,11-21
Gal 6,1
Gal 6,6
Jak 5,16
Mt 5,22-24
Mt 18,15-35
Péld 27,17
Préd 4,9-10
Zsid 3,13
Zsid 10,24-25
Kol 1,18
1 Kor 12,14-27
Ef 4,2-3
ApCsel 2,42
Ef 4,11-13
1 Pét 5,1-5
Kol 4,3-4
1 Kor 9,11-14

A füzeteket megrendelhetitek a Sorsfordító Keresztyén Könyvesbolt webáruházban.

Bizonyságtétel Jézus Krisztusról 1.

Bizonyságtétel Jézus Krisztusról 1. sarai00011 2020. 03. 27., p - 13:02

Vajjon igaz dolog-é Isten előtt, rátok hallgatnunk inkább, hogynem Istenre, ítéljétek meg! 
Mert nem tehetjük, hogy a miket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk.
ApCsel 4,19-20

 

4. füzet 5. leckéjének első fele.
--Először a 4. füzet megtanult igeverseit ismételtük át. Egy-egy rövid üzenet illetve biztatás is volt egy-egy igeversnél.
--Utána az 1-2-3. füzet tanult igeverseit ismételtük, hasonlóan az előzőhöz.
--Végül, még egyszer a 4. füzetét - csak úgy, ahogy megtanultuk, s innen folytattuk az 5. leckével.
--Beszélgettünk a Mk 5 kapcsán az Úr Jézus különleges útmutatásáról, a megszabadult gadarénusnak miért kellett visszamenjen az "övéihez"?
--Majd az ApCsel 4,20-at tanultuk meg, és bontottuk ki.
--S megnéztük az ApCsel 3-4 fejezeteit, hogy lássuk az összefüggést. Nagyon erőteljesen állt előttünk, miért kell képviselnünk az Urat, ezen a földön, és hogy mennyire elkötelezetten tesszük ezt, visszavonás nélkül, megállíthatatlanul... mint tanúi.  :)
Az üzenet a bizonyságtételről szólt, és arról, hogyan képviseljük az Úr Jézust.  

 

 

 

 

Igék az elmélkedéshez és a tanulmányozáshoz:

Mk 5,19
1 Ján 1,3
Ján 12,42-43
Róma 1,15-16
2 Kor 5,9-15
1 Kor 13,4-7
Ján 13,34-35
Mt 5,16
2 Kor 3,1-3
1 Pét 3,15
1 Kor 2,4-5
Ján 9,25
ApCsel 26,1-29
1 Kor 15,3-4
Ef 6,17
Zsid 4,12

A füzeteket megrendelhetitek a Sorsfordító Keresztyén Könyvesbolt webáruházban.

Bizonyságtétel Jézus Krisztusról 2.

Bizonyságtétel Jézus Krisztusról 2. sarai00011 2020. 05. 20., sze - 09:13

Vajjon igaz dolog-é Isten előtt, rátok hallgatnunk inkább, hogynem Istenre, ítéljétek meg! 
Mert nem tehetjük, hogy a miket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk.
ApCsel 4,19-20

 

4. füzet 5. lecke: a szeretet bizonyságtétele, az élet bizonyságtétele és a szavak bizonyságtétele.

-- Az elején igeismétlés volt. Kb. 20 perc alatt minden eddig tanult igeverset át tudunk ismételni. Mi kicsit többet töltöttünk vele. De kulcsfontosságú, hogy ne csak velem ismételj, hanem te magad, személyesen is ismételd, naponta. Ha ezt megteszed, mélyen átjárnak az Igék, és az Úr elkezdi kibontani benned az üzeneteket. Élettel tölt meg az Igén keresztül.

--Utána megnéztük a bizonyságtételről szóló fejezetet. Ismételtük, amit a múltkor beszéltünk át. Közben nem tudtuk megállni, az ébredésről kezdtünk el beszélgetni, egy kérdés kapcsán. Az "ébredés feltételei", és amit "mi tudunk tenni az ébredésért". Néztük több ébredés történetét és jellemzőit. A hazai "kisebb" ébredésekről is szó volt, az Uszkai tapasztalatokról, a "Nazi ébredésről" a 70-es években, majd a Budaörsiről, a 80-as évek elején, s utalás-szerűen a Walesi ébredésről és az Azusa utcairól is, következményeivel együtt. Arról is beszéltünk, mi az, ami az ébredéseket "megállítja", illetve ellaposítja. A lényeget is megragadtuk: "ami rajtunk múlik" - amit mi tehetünk.

-- Azután láttuk, hogy az igazságot hogyan tudjuk úgy átadni az evangelizáció során, hogy azt be is fogadják. Beszéltem arról, hogy más a "pontszerű" evangelizációs felfogás, és más a "folyamatjellegű" evangelizáció felismerése és elfogadása. Más szóval: nem elég "aratni akarni", hanem szükséges a kapcsolatépítés és a folyamatos magvetés, "öntözés" (imádságban), hogy lehessen idővel aratás is. A Gyümölcstermő Bibliaiskola üzenetét a "kapcsolat-evangelizációról" megelőlegeztem ezzel. Megláttuk azt is, hogy mi "levelek" vagyunk, az Úr Jézus levelei a nem hívő emberek felé. (2Kor 3,1-3.) 
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t4c/1/16/1f642.png:)

-- Közösen végignéztük az ApCsel 26 evangelizációját. Egyenként, minden fontos pontját, fordulatát, szempontját átnéztük együtt - hogyan beszélgetett Pál apostol Agrippa királlyal, a beszéde közben kialakult "bizalom hídján", s hogyan tudta annyira bizalmasan megszólítani, hogy Agrippa király azt mondta: "már-már kereszténnyé teszel... csaknem meggyőzöl, hogy keresztény legyek". Ez előttünk is álló lehetőség.

--Végül lerögzítettük, hogy az Evangélium is ott volt az apostol személyes bizonyságtételében. Megnéztük, hogyan is szólt. S sok üzenet után végül összefoglaltuk, a mi életünkben is ott lehet egy olyan személyes bizonyságtétel, aminek elemei (szerkezete) megegyeznek azzal, amit itt olvastunk, az ApCsel 26-ban, Pál apostol személyes tanúságtételében. Legközelebb ezzel folytatjuk, erről fogunk beszélni, sőt, saját személyes bizonyságtételünket is összefoglaljuk, s megnézzük, mire kell ügyelni, amikor másoknak átadjuk (elmondjuk). 

 

 

Igék az elmélkedéshez és a tanulmányozáshoz:

Mk 5,19
1 Ján 1,3
Ján 12,42-43
Róma 1,15-16
2 Kor 5,9-15
1 Kor 13,4-7
Ján 13,34-35
Mt 5,16
2 Kor 3,1-3
1 Pét 3,15
1 Kor 2,4-5
Ján 9,25
ApCsel 26,1-29
1 Kor 15,3-4
Ef 6,17
Zsid 4,12

A füzeteket megrendelhetitek a Sorsfordító Keresztyén Könyvesbolt webáruházban.

Bizonyságtétel Jézus Krisztusról 3.

Bizonyságtétel Jézus Krisztusról 3. sarai00011 2020. 06. 04., cs - 14:50

Vajjon igaz dolog-é Isten előtt, rátok hallgatnunk inkább, hogynem Istenre, ítéljétek meg! 
Mert nem tehetjük, hogy a miket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk.
ApCsel 4,19-20

 

A személyes bizonyságtétel. Megnéztük - jó sok igeismétlés után - az ApCsel 26-ot. Lépésről-lépésre: hogyan beszélt Pál apostol az Úr Jézussal való találkozásáról. Minden fontos szempontot megláttunk:

--Megszólította, tisztelettel a hallgatóit. Kifejezésre juttatta a szeretetét, s azt, hogy megtiszteltetés neki, hogy meghallgatják.

--Felmérte, hogy hallgatója türelmét - értékes idejét és figyelmét - veszi igénybe. Ennek megfelelően tartalommal töltötte meg ezt az időkeretet. Fontosnak tartotta, hogy amit mond, ne fárassza, hanem lekösse azt, aki hallgatja.

--Ez figyelmeztet bennünket arra, hogy mi is tiszteljük meg hallgatónk idejét, figyelmét, és becsüljük meg, hogy átadhatunk neki értékes tapasztalatokat, s egy olyan üzenetet, amiről az életünk tanúskodik. Az idejét úgy kell tekintenünk, mint megtiszteltetést, és meg kell becsüljük, s tartalommal kell megtöltsük - olyannal, ami nem fárasztja, hanem ami felkelti figyelmét, és érdeklődését.

--Pál apostol, amikor bizonyságot tehetett, nem "prédikált", nem "elméleteket mondott", nem "filozofált", és nem "eszmefuttatásokat tartott", hanem élő bizonyságtételt mondott - elmesélte, amit tapasztalt.

--Konkrét helyszíneket említett, konkrét időpontokat, meghatározott személyeket, tapasztalatokat. Minden elképzelhető volt, és ami ismert volt, ahhoz kapcsolta azt, amit elmondott. Még véletlenül sem lehetett úgy érezni, hogy "elméletet" mond, vagy "elvont szellemi dolgokat ecsetel".

--Nem használt vallásos kifejezéseket, amiket a hallgatók nem érthettek meg.

--Világos volt, konkrét, követhető, összefogott, és mindig valóságos dolgokat mondott el. Nem volt "elszellemiesített", nem volt "követhetetlen", nem volt "csapongó", és nem terhelte hallgatóját felesleges részletekkel.

--Amikor fiatalkoráról beszélt, annyit mondott, ami szükséges volt, hogy látni lehessen, mennyire valóságosan "hús-vér ember" volt, hol élt, kik tanúsíthatják, hogy milyen emberként élt.

--Amikor megtérése előtti lelkületéről, gondolkodásmódjáról és viselkedéséről beszélt, akkor kibontakozott előttünk egy elkötelezett, rámenős, céltudatos ember, akit a vallási meggyőződése irányított, és vett rá arra, hogy mindent befektessen Jézus Krisztus munkájának üldözésére. Ezt a hozzáállást részletesebben ecsetelte. Nagyon radikálisan bemutatta, mennyire nem volt szent előtte semmi, ha a vallásáról volt szó.

--Ez figyelmeztet bennünket is, hogy világosan és konkrétan beszéljünk arról, milyenek is voltunk, mielőtt az Úr Jézussal találkoztunk. Megragadhatóan. Néhány nagyon egyértelmű vonással tudjuk jellemezni életünket. A legjellemzőbbekkel, és azokkal, amik ebben a konkrét beszélgetésben szükségesek. Ehhez természetesen a Szentlélekre figyelünk, egész időszerűen, pontosan arra a beszélgetésre nézve.

--Pál apostol ezt követően elmondta, hogyan találkozott Jézus Krisztussal. Az Ő találkozása nagyon megrázó, nagyon közeli megjelenés volt. Amit elmondott, abban szerepe volt a helyszínnek, a szem- és fültanúknak (útitársainak), a látásnak, hallásnak, tapasztalásnak, sőt, a válasznak (hiszen beszélgetett az Úrral), és a döntésnek is. Ez a rész is, egészen konkrét volt a bizonyságtételében, olyan valóságos, olyan világos, hogy - bár különleges volt, és egyszeri, s megismételhetetlen - nem lehetett a "fantazmagóriák" világába, a "hallucinációk" közé sorolni. Aki hallgatta, megértette, hogy teljesen reális esemény volt, még, ha természetfeletti is.

--Nekünk is így kell elmondanunk, ami velünk történt. Bármennyire is különleges, és némelyek számára "hihetetlen" legyen is, de valóságos, hiszen mi személyesen átéltük, és részese volt neki a szemünk, a fülünk, a fizikai valóságunk is. Ennek kell kibontakoznia a hallgatónk előtt. Úgy kell beszéljünk, hogy aki azt hallja, el tudja képzelni, és reális legyen szemei előtt. Ehhez kellenek a részletek is, de csak olyan bőségben, ami még átfogható. A részletek teszik elgondolhatóvá, elképzelhetővé azt, amit elmesélünk. Csak arra kell vigyázni, hogy ne legyenek túlburjánzóvá, ne legyen túl sok belőlük. Tehát kellenek a konkrétumok, a részletek, a megfelelő mennyiségben - és kell, hogy megragadható legyen, amit elmondasz. Abban is, amit az Úr Jézussal való személyes találkozásodról mondasz el.

--Pál apostol megszólította a királyt. Nem csak a kezdésnél, de akkor is, amikor az Úr Jézussal való találkozását kezdte elmondani. Azután még egyszer megszólította, amikor a találkozásra adott válaszáról beszélt. Arról, hogy döntött az Úr Jézus mellett. Akarta, hogy amikor igazán hangsúlyos részletekről beszél, a király figyelme ott legyen.

--És még egyet nem szabad elfelejteni. Azt, hogy "belecsempészte" a bizonyságtételébe az Evangéliumot. Kezdettől fogva. Négyszer tér vissza rá, egyre világosabban, egyre gazdagabban. Úgy mondja el a személyes tapasztalatot, hogy közben újra és újra odafordítja a figyelmet az Úr Jézusra, aki Ő (a próféciákban megígért Messiás), és amit Ő tett (meghalt, és feltámadt, bűnbocsánatot hirdetett, és ad), és ami ennek a következménye (megtérés, kiszabadulás a gonosz hatalma alól, jövő Jézussal). Ez a négy részlet annyira radikális, hogy - jóllehet "nem prédikációs alkalom volt", hanem "kihallgatás", és ő is sokkalta inkább bizonyságot tett, mint "prédikált" volna - felért egy teljes evangélizációs üzenettel. És el lehetett gondolkodtatni a királyt, olyaddig, hogy a végén még a döntésre felhívás is megtörtént.

--Nem maradt el, hogy Pál apostol azt is bemutassa, hogyan változott meg az élete az Úr Jézussal való személyes találkozás után, és ennek kapcsán azután - amikor Festus félbeszakította az üzenetet - egy kedves fordulattal, és egy ismét megtörténő személyes megszólítással, döntés elé állítsa a királyt (s általa az egész hallgatóságot).

--Mi is beletesszük a döntésre felhívást a személyes bizonyságtételünkbe. Mert tudjuk, hogy az emberek pontosan így, a beszélgetés útján, az Úr Jézus elé kerülnek. Az Úr felhasznál bennünket, a mi szavainkat, és odahívja az embereket Magához. Amikor ez a hívás megtörténik, valójában az ember az Úr Jézus előtt mondja ki a döntését. Neki szól az igen és Őt érinti, személyesen, a nem is.

--Pál apostol egy ponton annyira személyesen szólítja meg Agrippát, mintha senki más nem lett volna ott. És Agrippa király veszi az adást, és ugyanígy, egészen személyesen válaszol Pál apostolnak. Humor, derű, mélység és őszinteség is van ebben a gyors párbeszédben.

--Ugyanígy, a mi beszélgetésünkben is. Eddigre már megnyerted a hallgatódat, bizalomra, és amikor odakerültök a döntésre felhívás idejére, akkor meg fogod látni, hogy amit mondtál, eddig, mélyen érintette, és most, a szíve legmélyét érinti meg a döntés lehetősége Jézus Krisztus mellett.

--Pál apostol története itt az ApCsel 26-ban félbeszakadt, nem tudott döntésre felhívást tenni, egészen az imádságig... De te meg tudod tenni. És, ha imádkozol a fiatalember (vagy hölgy) életéért, ez méltó lezárása a bizonyságtételnek. Vagy imádkozol vele együtt... ez még csodálatosabb. Egy biztos, hogy az Úr Jézus akarja használni kedves életedet, és fogja is használni a bizonyságtételedet.

--Ezért bölcs szelektálni, felkészülni, összeszedni a mondanivalódat. Sőt: bölcs leírni is. És én most, itt, ezen a bibliaiskolán azt kértem tőled, ebben a leckében, hogy írd le nekem egy-két A/4-es oldalban, a történetedet. A megtérésed történetét. Ügyelve arra, hogy ne maradjanak benne a nem hívők számára érthetetlen kifejezések. Írd le, küldd el, messengeren, s a következő bibliaiskolán olvassuk is fel, s én, mint "képzeletbeli nem hívő" meg fogom vizsgálni, mi az, ami nem lenne érthető a számomra... megerősítem majd azt is, ami viszont nagyon életszerű, konkrét, elképzelhető és vonzó. Jó? 

 

 

Igék az elmélkedéshez és a tanulmányozáshoz:

Mk 5,19
1 Ján 1,3
Ján 12,42-43
Róma 1,15-16
2 Kor 5,9-15
1 Kor 13,4-7
Ján 13,34-35
Mt 5,16
2 Kor 3,1-3
1 Pét 3,15
1 Kor 2,4-5
Ján 9,25
ApCsel 26,1-29
1 Kor 15,3-4
Ef 6,17
Zsid 4,12

A füzeteket megrendelhetitek a Sorsfordító Keresztyén Könyvesbolt webáruházban.

 

Döntések

Döntések sarai00011 2020. 06. 09., k - 11:16

A Gyümölcstermő Bibliaiskola bevezetője.

Kérdésekre adott felelettel indultunk, s az újjászületésnél lyukadtunk ki.

Közben érintettük a lélekvándorlás kérdését, azt, hogy "hová kerülünk, ha meghalunk", és megnéztük a Lk 16-ból a gazdag ember és a koldus Lázár példázatát. De előkerült a Jn 3,17-21 üzenete is, arról, miért nem akarnak az emberek kijönni a világosságra, ha nem akarnak...

A tudatos döntésről is szó volt, az újjászületésről és arról, hogy hogyan döntünk az Úr Jézus mellett. Olvastuk Boros Lajos megtérésének lépéseit, a Váci fegyházban, s utána Mihály János megtérésének történetét, saját tollából.

Átbeszéltük, hogyan tudjuk a legjobban elmondani mások számára, hogyan ismertük meg az Úr Jézust, és mit jelent ez a számunkra.

Házi feladat: legközelebbre írd le ezt, ha itt, az interneten nézed a közvetítést, kérlek, küldd el nekem messengerben. Következő találkozáson átbeszéljük...  :)

A megtanult igeversek átismétlése a bibliaiskola végére maradt. Megtettük. Biztatással.