21/01/22 p 12:25

Egyik este egy ötéves kislány odabújt az apukájához, és ahogy ott feküdtek az ágyon, azt súgta a fülébe: imádkozzunk...

21/01/22 p 12:20

1./ Annyira szeretem, ahogy József, amikor sorsa jobbra fordulna, amikor a fáraó elé viszik, mert híre megy, hogy jól bánik az álmokkal, s a fáraó megdicséri, hogy úgy hallotta, meg tudja fejteni az álmokat, egyszerűen – tisztelettel – de rendbe teszi ezt a kérdést.

21/01/22 p 12:13

Gondolsz rá, hogy Isten az embert a „maga képére és hasonlatosságára teremtette”?

21/01/22 p 11:35

Uram, drága Úr Jézus, mindenben, és mindenemmel, teljesen függök Tőled. Te adsz erőt, értelmet, Te adsz megoldásokat, mindent, amim csak van, mindent odahozok Hozzád. Nem akarok Nélküled élni, és nem is tudok. Köszönöm, hogy felismerhettem, hogy csak Veled tudok előre lépni, csak Te tudsz megoldást adni minden helyzetben. Te, és ez az én biztonságom, mert Te nem változol, hűséges vagy, és jó. Nagyon, nagyon jó, türelmes és bölcs. Annyira jó, hogy tudhatom, minden területen Rád támaszkodhatok, Uram. Ez az én teljes biztonságom. Ámen. 

20/11/25 sze 13:49

"És Ő (Jézus) előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn. És Ő a feje a Testnek, az Egyháznak: Aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben Ő legyen az első (Jézus). Mert tetszett az Atyának, hogy Őbenne lakozzék az egész teljesség. (Jézusban). És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezve az Ő keresztjének vére által.

20/11/25 sze 12:40

"Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, Aki az Ő nagy irgalmassága szerint újonnanszült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által.  Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van FENNTARTVA számunkra. Akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen.

20/11/25 sze 12:30

Gondolsz rá, milyen sok minden történt meg az Úr Jézus kereszthalálával és a halálból való feltámadásával?

Az egész örökségünk ide vezethető vissza. Mindaz, ami az életünket ma meghatározza.

20/11/25 sze 12:15

Sok minden elterelné a figyelmedet. Sok minden más irányba vinne. Sok minden mond ellene annak, ami valóban igaz, ami valóban fontos, ami valóban a jövőt munkálja.

20/10/06 k 16:10

"Mert mit mondjak? Csakhogy minden módon, akár színből, akár szívből, a Krisztus prédikáltatik: és én ennek örülök, sőt örülni is fogok. Mert tudom, hogy ez nekem üdvösségemre lesz a ti könyörgésetek által és a Jézus Krisztus Lelkének segítsége által.

20/10/06 k 15:59

1./ Napóleonnak volt egy gyengéje, amibe belebukott. Ez pedig Anglia volt. Mint egy rögeszme jelent meg benne újra és újra: az angolokat akarta elintézni. Valójában az egyiptomi és a spanyol hadjárat mögött is ez volt, s az oroszországi hadjárat mögött is, ahol félmillió embernél többet veszített. Ebből már nem tudott felállni többé. (Minden vesztes hadjárata mögött ez állt.)

20/10/06 k 15:45

"Bizony, bizony mondom nektek: Mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember Fiára." (János 1,52)

 

20/10/06 k 15:30

Egy alkalommal, amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt:  „Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség.” Nátánáel megkérdezte: „Honnan ismersz engem?” Jézus így felelt: „Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt.” Nátánáel erre elismerte: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya.” Jézus így szólt: „Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt.

20/10/06 k 15:23

Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a legnagyobb közülük. Mivel Jézus ismerte szívük gondolatait, odahívott egy gyermeket, maga mellé állította, és így szólt tanítványaihoz: Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb. Ekkor János vette át a szót: Mester, láttunk valakit, aki ördögöt űzött ki a te nevedben.

20/09/30 sze 16:36

"Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek! Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bércek rónává. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt - mert az Úr szája szólt." (Ézsaiás 40, 3-5)

 

20/09/30 sze 16:27

"Mivel parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály - itt egy kicsi, ott egy kicsi.

20/09/30 sze 16:09

"S elveszi e hegyen a fátyolt, mely beborított minden népet (ám - héb), és a takarót, mely befedett minden népséget (gój - héb). Elveszti a halált örökre, és letörli az Úr Isten a könnyhullatást minden orcáról: és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről - mert az Úr szólt. És szólnak ama napon: Íme Istenünk, Akit mi vártunk és Aki megtart minket.

20/09/30 sze 16:01

"Mert erőssége voltál a gyöngének, erőssége a szegénynek szorongásában. A szélvész ellen oltalom, árnyék a hévség ellen, mikor az erőszakosok haragja olyan volt, mint kőfalrontó szélvész." (Ézsaiás 25,4.)

20/09/30 sze 14:34

Amikor Dávid is nekibúsult, és annyira sírt, a többiekkel együtt, hogy csaknem erejüket vesztették (teljesen elerőtlenültek), egyszer csak feltámadt a gondolat, hogy megkövezik őt. Megtalálták benne a hibást. Tudod, a bajban mindig egyszerűbb hibáztatni valakit, mint megkeresni a megoldást. De ez a fajta "hibáztatás" (kárhoztatás) nem Istentől van. Ellenkezőleg: az embergyilkostól. Az Úrtól a megoldás s a megoldás megkeresése van.

A bizalom kincse... 

Uram, drága Úr Jézus, mindenben, és mindenemmel, teljesen függök Tőled. Te adsz erőt, értelmet, Te adsz megoldásokat, mindent, amim csak van, mindent odahozok Hozzád. Nem akarok Nélküled élni, és nem is tudok. Köszönöm, hogy felismerhettem, hogy csak Veled tudok előre lépni, csak Te tudsz megoldást adni minden helyzetben. Te, és ez az én biztonságom, mert Te nem változol, hűséges vagy, és jó. Nagyon, nagyon jó, türelmes és bölcs. Annyira jó, hogy tudhatom, minden területen Rád támaszkodhatok, Uram. Ez az én teljes biztonságom. Ámen. 

Jézus

"És Ő (Jézus) előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn. És Ő a feje a Testnek, az Egyháznak: Aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben Ő legyen az első (Jézus). Mert tetszett az Atyának, hogy Őbenne lakozzék az egész teljesség. (Jézusban). És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezve az Ő keresztjének vére által.

A valódi helyzet 3.

"Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, Aki az Ő nagy irgalmassága szerint újonnanszült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által.  Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van FENNTARTVA számunkra. Akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen.

A valódi helyzet 2.

Gondolsz rá, milyen sok minden történt meg az Úr Jézus kereszthalálával és a halálból való feltámadásával?

Az egész örökségünk ide vezethető vissza. Mindaz, ami az életünket ma meghatározza.