20/11/25 sze 13:49

"És Ő (Jézus) előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn. És Ő a feje a Testnek, az Egyháznak: Aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben Ő legyen az első (Jézus). Mert tetszett az Atyának, hogy Őbenne lakozzék az egész teljesség. (Jézusban). És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezve az Ő keresztjének vére által.

20/11/25 sze 12:40

"Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, Aki az Ő nagy irgalmassága szerint újonnanszült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által.  Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van FENNTARTVA számunkra. Akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen.

20/11/25 sze 12:30

Gondolsz rá, milyen sok minden történt meg az Úr Jézus kereszthalálával és a halálból való feltámadásával?

Az egész örökségünk ide vezethető vissza. Mindaz, ami az életünket ma meghatározza.

20/11/25 sze 12:15

Sok minden elterelné a figyelmedet. Sok minden más irányba vinne. Sok minden mond ellene annak, ami valóban igaz, ami valóban fontos, ami valóban a jövőt munkálja.

20/10/06 k 16:10

"Mert mit mondjak? Csakhogy minden módon, akár színből, akár szívből, a Krisztus prédikáltatik: és én ennek örülök, sőt örülni is fogok. Mert tudom, hogy ez nekem üdvösségemre lesz a ti könyörgésetek által és a Jézus Krisztus Lelkének segítsége által.

20/10/06 k 15:59

1./ Napóleonnak volt egy gyengéje, amibe belebukott. Ez pedig Anglia volt. Mint egy rögeszme jelent meg benne újra és újra: az angolokat akarta elintézni. Valójában az egyiptomi és a spanyol hadjárat mögött is ez volt, s az oroszországi hadjárat mögött is, ahol félmillió embernél többet veszített. Ebből már nem tudott felállni többé. (Minden vesztes hadjárata mögött ez állt.)

20/10/06 k 15:45

"Bizony, bizony mondom nektek: Mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember Fiára." (János 1,52)

 

20/10/06 k 15:30

Egy alkalommal, amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt:  „Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség.” Nátánáel megkérdezte: „Honnan ismersz engem?” Jézus így felelt: „Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt.” Nátánáel erre elismerte: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya.” Jézus így szólt: „Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt.

20/10/06 k 15:23

Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a legnagyobb közülük. Mivel Jézus ismerte szívük gondolatait, odahívott egy gyermeket, maga mellé állította, és így szólt tanítványaihoz: Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb. Ekkor János vette át a szót: Mester, láttunk valakit, aki ördögöt űzött ki a te nevedben.

20/09/30 sze 16:36

"Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek! Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bércek rónává. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt - mert az Úr szája szólt." (Ézsaiás 40, 3-5)

 

20/09/30 sze 16:27

"Mivel parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály - itt egy kicsi, ott egy kicsi.

20/09/30 sze 16:09

"S elveszi e hegyen a fátyolt, mely beborított minden népet (ám - héb), és a takarót, mely befedett minden népséget (gój - héb). Elveszti a halált örökre, és letörli az Úr Isten a könnyhullatást minden orcáról: és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről - mert az Úr szólt. És szólnak ama napon: Íme Istenünk, Akit mi vártunk és Aki megtart minket.

20/09/30 sze 16:01

"Mert erőssége voltál a gyöngének, erőssége a szegénynek szorongásában. A szélvész ellen oltalom, árnyék a hévség ellen, mikor az erőszakosok haragja olyan volt, mint kőfalrontó szélvész." (Ézsaiás 25,4.)

20/09/30 sze 14:34

Amikor Dávid is nekibúsult, és annyira sírt, a többiekkel együtt, hogy csaknem erejüket vesztették (teljesen elerőtlenültek), egyszer csak feltámadt a gondolat, hogy megkövezik őt. Megtalálták benne a hibást. Tudod, a bajban mindig egyszerűbb hibáztatni valakit, mint megkeresni a megoldást. De ez a fajta "hibáztatás" (kárhoztatás) nem Istentől van. Ellenkezőleg: az embergyilkostól. Az Úrtól a megoldás s a megoldás megkeresése van.

20/09/30 sze 14:25

"Quo vadis, Domine?" - hangzik a kérdés Henryk Sienkiewicz könyvében Péter szájából az Úr Jézus felé. Róma az üldözések idején, s Péter indul kifelé a városból - "teljesen értelemszerűen", menti az életét. Azonban az Urat befelé menni látja a városba... "Uram, hová mész?" - ez a kérdése.

20/09/30 sze 14:15

Az emberi élet néha annyira bonyolultnak tűnik. "Miért" élünk, "hogyan" lehet jól megoldani helyzeteket, "mit" kellene tenni? Sok-sok kérdés merül fel, amire néha annyira nehéz válaszolni. Néha lehetetlennek tűnik egy-egy helyzetben a válasz.

20/08/27 cs 16:11

Gondolsz rá, hogy az Úr Jézust milyen hatalmas védelem vette körül, amikor itt járt a földön?

20/08/26 sze 11:12

1./ Olvastam egy gyerekkönyvben, (egy gyerekek számára készült könyvben, ami azzal a céllal készült, hogy a szülők ezt olvassák fel nekik, és ebből tanítgassák őket), ami a testünkről, életünkről szól, hogy a "düh olyan érzés, amit nyugodtan kiengedhetsz, csak ne másokat bánts meg ezzel" - és az illusztráció egy borzasztó mérges kisgyerek, aki üti-veri a párnáját...brrr... én nem erre tanítom a gyerekeimet. És az unokáimat sem.

Jézus

"És Ő (Jézus) előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn. És Ő a feje a Testnek, az Egyháznak: Aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben Ő legyen az első (Jézus). Mert tetszett az Atyának, hogy Őbenne lakozzék az egész teljesség. (Jézusban). És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezve az Ő keresztjének vére által.

A valódi helyzet 3.

"Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, Aki az Ő nagy irgalmassága szerint újonnanszült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által.  Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van FENNTARTVA számunkra. Akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen.

A valódi helyzet 2.

Gondolsz rá, milyen sok minden történt meg az Úr Jézus kereszthalálával és a halálból való feltámadásával?

Az egész örökségünk ide vezethető vissza. Mindaz, ami az életünket ma meghatározza.