Blog

Cím Kép Tartalom Kulcsszavak Beküldés ideje Növekvő rendezés
Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; A kik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is

"És Ő (Jézus) előbb volt mindennél, é

tanítás, Jézus, Biblia 25/11/20 01:49
Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtasson a Jézus Krisztus megjelenésekor.

"Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus

tanítás, Biblia 25/11/20 12:40
Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra. Akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen.

Gondolsz rá, milyen sok minden történt meg az Úr Jézus ker

tanítás, Biblia 25/11/20 12:30
Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, Aki az Ő nagy irgalmassága szerint újonnanszült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által.  Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van FENNTARTVA számunkra. Akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között.  Hogy a ti kipróbá

Sok minden elterelné a figyelmedet.

tanítás, Biblia 25/11/20 12:15
"Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás: nyereség!" Filippi 1,21

"Mert mit mondjak?

hit, Biblia 06/10/20 04:10
Te pedig Uram, magasságos vagy örökké! Zsoltárok 92,9

1./ Napóleonnak volt egy gyengéje, amibe belebukott.

hit, Biblia 06/10/20 03:59
Én annyira szeretem, hogy az ember fiára szállnak le az Isten angyalai... Hogy az Úr Jézus az "angyalok királya", a "Seregek Ura", és az angyalok engednek Neki, és amikor működésbe kell lendülniük, az Úr Jézus környezetében ez megtörténik.

"Bizony, bizony mondom nektek

hit, Biblia 06/10/20 03:45
És monda néki: Bizony, bizony mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok a megnyilt eget, és az Isten angyalait, a mint felszállnak és leszállnak az ember Fiára. János 1,52

Egy alkalommal, amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá

hit, tanítás, Biblia 06/10/20 03:30
És monda nékik: Valaki e kis gyermeket befogadja az én nevemben, engem fogad be; és valaki engem befogad, azt fogadja be, a ki engem elküldött; mert a ki legkisebb mindnyájan ti közöttetek, az lesz nagy. Lukács 9,48

Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a le

Biblia 06/10/20 03:23
Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek! Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bércek rónává. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt - mert az Úr szája szólt. Ézsa 40,3-5

"Egy szó kiált: A pusztában k

hit 30/09/20 04:36
Megigazulván azért hit által, békességünk van istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Róma 5,1

"Mivel parancsra új parancs,

békesség, hit, nyugalom, szabadulás 30/09/20 04:27
Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül. Zsid 4,16

"S elveszi e hegyen a fátyolt

hit, szabadítás 30/09/20 04:09
Mert erőssége voltál a gyöngének, erőssége a szegénynek szorongásában. A szélvész ellen oltalom, árnyék a hévség ellen, mikor az erőszakosok haragja olyan volt, mint kőfalrontó szélvész. Ézsa 25,4

"Mert erőssége voltál a gyöng

hit 30/09/20 04:01
z Úr Istennek nagy tetteivel járok; csak a Te igazságodról emlékezem! Zsolt 71,16

Amikor Dávid is nekibúsult, és annyira sírt, a többiekkel együtt,

30/09/20 02:34
ki tudja, talán e mostani időért jutottál királyságra? Eszt 4,14

hit 30/09/20 02:25
Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, Akit Ő küldött. Ján 6,29

Az emberi élet néha annyira bonyolultnak tűnik.

élet, hit 30/09/20 02:15
Avagy nem tizenkét órája van-e a napnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja e világnak világosságát. De aki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen abban világosság. Ján 11,9-10

Gondolsz rá, hogy az Úr Jézust milyen hatalmas védelem vet

hit, tanítás, védelem, Biblia 27/08/20 04:11
Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Jakab 1,19-20.

1./ Olvastam egy gyerekkönyvben, (egy gyerekek számára készült kö

beszéd, érzések, hit, tanítás, Biblia 26/08/20 11:12