Blog

Cím Kép Tartalom Kulcsszavak Beküldés ideje Növekvő rendezés
"Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás: nyereség!" Filippi 1,21

"Mert mit mondjak?

hit, Biblia 06/10/20 04:10
Te pedig Uram, magasságos vagy örökké! Zsoltárok 92,9

1./ Napóleonnak volt egy gyengéje, amibe belebukott.

hit, Biblia 06/10/20 03:59
Én annyira szeretem, hogy az ember fiára szállnak le az Isten angyalai... Hogy az Úr Jézus az "angyalok királya", a "Seregek Ura", és az angyalok engednek Neki, és amikor működésbe kell lendülniük, az Úr Jézus környezetében ez megtörténik.

"Bizony, bizony mondom nektek

hit, Biblia 06/10/20 03:45
És monda néki: Bizony, bizony mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok a megnyilt eget, és az Isten angyalait, a mint felszállnak és leszállnak az ember Fiára. János 1,52

Egy alkalommal, amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá

hit, tanítás, Biblia 06/10/20 03:30
És monda nékik: Valaki e kis gyermeket befogadja az én nevemben, engem fogad be; és valaki engem befogad, azt fogadja be, a ki engem elküldött; mert a ki legkisebb mindnyájan ti közöttetek, az lesz nagy. Lukács 9,48

Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a le

Biblia 06/10/20 03:23
Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek! Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bércek rónává. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt - mert az Úr szája szólt. Ézsa 40,3-5

"Egy szó kiált: A pusztában k

hit 30/09/20 04:36
Megigazulván azért hit által, békességünk van istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Róma 5,1

"Mivel parancsra új parancs,

békesség, hit, nyugalom, szabadulás 30/09/20 04:27
Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül. Zsid 4,16

"S elveszi e hegyen a fátyolt

hit, szabadítás 30/09/20 04:09
Mert erőssége voltál a gyöngének, erőssége a szegénynek szorongásában. A szélvész ellen oltalom, árnyék a hévség ellen, mikor az erőszakosok haragja olyan volt, mint kőfalrontó szélvész. Ézsa 25,4

"Mert erőssége voltál a gyöng

hit 30/09/20 04:01
z Úr Istennek nagy tetteivel járok; csak a Te igazságodról emlékezem! Zsolt 71,16

Amikor Dávid is nekibúsult, és annyira sírt, a többiekkel együtt,

30/09/20 02:34
ki tudja, talán e mostani időért jutottál királyságra? Eszt 4,14

hit 30/09/20 02:25
Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, Akit Ő küldött. Ján 6,29

Az emberi élet néha annyira bonyolultnak tűnik.

élet, hit 30/09/20 02:15
Avagy nem tizenkét órája van-e a napnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja e világnak világosságát. De aki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen abban világosság. Ján 11,9-10

Gondolsz rá, hogy az Úr Jézust milyen hatalmas védelem vet

hit, tanítás, védelem, Biblia 27/08/20 04:11
Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Jakab 1,19-20.

1./ Olvastam egy gyerekkönyvben, (egy gyerekek számára készült kö

beszéd, érzések, hit, tanítás, Biblia 26/08/20 11:12
"Továbbá, Atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek - ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz." (Filippi 4,8-9.)

Gondolsz rá, hogy az érzések világa a lelkedhez tartozik, ami

beszéd, érzések, hit, tanítás, Biblia 26/08/20 11:04
De kelj fel, és állj lábaidra: mert azért jelentem meg neked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok neked jelenni. ApCsel 26,16

Amikor az Úr Jézus Saulust megszólította a damaszkuszi úton, ez a haragvó férfi döntés elé került. Az Úr útmutatást adott neki, és ígéretet. Azt mondta: a későbbiekben is fog kapni útmutatást.

hit, tanítás, Biblia 29/07/20 03:37
Akin az Úrnak Lelke megnyugszik: bölcsességnek és értelemnek Lelke, tanácsnak és hatalomnak Lelke, az Úr ismeretének és félelmének Lelke. Ézsa 11,2

"Áldom az Urat, Aki tanácsot adott nekem. Még éjjel is oktatnak engem az én veséim." Zsoltárok 16,7

hit, tanítás, Biblia 28/07/20 06:12
Az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Róma 14,17

Az emberek néha annyira buta, kicsi dolgokon szúrják el... "Hogy érzem éppen magam?", vagy "Mennyit kell még várni?", stb.

hit, tanítás, Biblia 28/07/20 05:52