20/07/28 k 17:44

Ahogy megértettem, az életvezetési tanácsok az Úrtól általában nem pillanatnyi megkeresésre jönnek, hanem folyamatos kapcsolatban. :)

- Persze ad szót, ha felkiáltasz Hozzá - ad szót, és válaszol, ha benned ott a készség, hogy meg is tedd, amit mond.

- De az alapkiindulás, hogy "szemeivel tanácsol téged", vagyis, van egy fajta folyamatosság abban, ahogy Vele kapcsolatban vagy... ahogy vezetni tud téged.

20/07/28 k 16:56

Vannak élethelyzetek, amiket nem értenek meg mások. Vagy úgy, ahogy te vagy, ahogy te átéled, ahogy téged érint, vagy téged átjár, nem értik meg.

20/07/28 k 16:45

"Áldom az Urat, Aki tanácsot adott nekem - még éjjel is oktatnak engem az én veséim."
Zsoltárok 16,7

1./ A jó tanács életet ment. A jó tanács győztessé tesz. A jó tanács - ha meghallgatod és megfogadod - fölé emel a lehetetlennek.

2./ A mi Istenünk egy tanácsot adó Isten. Szeret tanácsolni, szereti, ha meghallgatod, és ha hallgatsz Rá.

20/07/28 k 12:50

Mivel védheted ki, hogy az életedet átjárja a keserűség? Hogy a hétköznapi reakcióidban a megbántottság vezessen téged? Hogy az öröm távol legyen tőled? Mert, hogy ezek nem jó viselkedési formák és állapotok...

Mivel védheted ki? Vagyis kivel védheted ki? Jézussal, ahogy Ővele élsz a hétköznapokban:

1./ Eldöntötted, hogy Jézusé az életed. Odaadtad Neki, és Ő lehet az első mindenben. Mindig. Sőt, akarod ezt. Egyszerűen ez tény az életedben, és ez a kapcsolatotok alapja Jézussal.

20/06/29 h 10:41

"A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés." (Zsidó 11,1.)

 

20/06/29 h 10:33

Az, amit tudsz, meg is őriz, pontosabban, segít abban, hogy megőrizd magad attól, ami veszélyeztetne... És erre, a mostani időben még sokkal fokozottabban szükséged van, ahogy az Ige beszél is erről:

 

20/06/29 h 10:22

Honnan fogod tudni, milyen Ő, milyen a te Urad, és mit szeretne? Honnan fogod tudni, hogyan dönt, és milyen szempontok vannak Őelőtte? Honnan fogod tudni, hogy mire számíthatsz, és mit kell mérlegelned, döntéseidben? Honnan fogod tudni, hogy mennyire szeret, és mennyire fontos vagy Neki?

20/06/29 h 10:04

Gondolsz rá, hogy az, amit tudsz, mennyire befolyásol abban, amit döntesz, ahogyan élsz? Persze sok ember "tudja", hogy káros, amit csinál, (pl.

20/06/26 p 10:18

 

20/06/26 p 10:02

 

Ezt írtam ki tegnap:

"Ha Illést látom a fenyő alatt, eszembe jut, hogy az elkeseredés, az önsajnálat és a reménytelenség ikertestvérek."

 

20/06/23 k 12:31

Az alapkiindulás az 1Királyok 19 volt, ebben is a 4. vers, ahol Illés, egy nagy és győztes harc után, amiben egyértelműen az Úr vezette és erősítette meg, s tette győztessé, egy fenyegetés hatása alatt, leül a pusztában egy napi járóföldre az otthagyott szolgájától, távol mindenkitől és mindentől, egy fenyő alá, és meg akar halni...

20/06/16 k 11:17

"A restség álomba merít, és a lomha lélek megéhezik." (Példabeszédek 19, 15.)

20/06/09 k 12:26

1./ Van egy barátom - még nem az Úré - s ha vele beszélgetek, mindig azt mondja, hogy a hit az egy érzés. A hit az érzelemvilágunkhoz tartozik.

20/06/09 k 11:56

"A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága (hüposztázisz - alap), és a nem látott dolgokról való meggyőződés.” Zsidó 11, 1

20/06/09 k 11:46

Gondolsz rá, hogy az igazi keresztény élet, követő élet? Jézus Krisztus követésével teljes. Nem csak "szimpatizáns"- élet, nem csak "a csodálók" élete, hanem olyanoké, akik odaadták magukat arra, hogy kövessék az Úr Jézust. Megvalósuljon bennük, amit az Úr tervez, amiért az Úr megváltotta őket, amire az Úr elhívta őket... akarják, vágyják, és ez tölti be hétköznapjaikat.

20/06/09 k 11:37

"Tudván, Istentől szeretett atyámfiai, hogy ti ki vagytok választva, hogy a mi evangéliumunk tinálatok nem áll csak szóban, hanem [isteni] erőkben is, Szent Lélekben is, sok bizodalomban is - amiképpen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek ti értetek." (1Thessalonika 1,4-5.)

20/06/09 k 11:21

Az Úr Jézus arra hívott el bennünket, hogy az Ő tanítványai legyünk. Ne csak "csodálói", vagy "szimpatizánsai", hanem követői. Akik nem csak "beszélnek arról", hogy Jézust lehet-e követni, vagy sem, hanem, akik teszik. Akik követik Őt.

20/06/08 h 15:52

"Minek okáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van az én kezeimnek rád tétele által. Mert nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak Lelkét." (2Timótheus 1,6-7.)

Az örök válasz 2.

"Quo vadis, Domine?" - hangzik a kérdés Henryk Sienkiewicz könyvében Péter szájából az Úr Jézus felé. Róma az üldözések idején, s Péter indul kifelé a városból - "teljesen értelemszerűen", menti az életét. Azonban az Urat befelé menni látja a városba... "Uram, hová mész?" - ez a kérdése.

Az örök válasz

Az emberi élet néha annyira bonyolultnak tűnik. "Miért" élünk, "hogyan" lehet jól megoldani helyzeteket, "mit" kellene tenni? Sok-sok kérdés merül fel, amire néha annyira nehéz válaszolni. Néha lehetetlennek tűnik egy-egy helyzetben a válasz.

Nem mindegy 2.

1./ Olvastam egy gyerekkönyvben, (egy gyerekek számára készült könyvben, ami azzal a céllal készült, hogy a szülők ezt olvassák fel nekik, és ebből tanítgassák őket), ami a testünkről, életünkről szól, hogy a "düh olyan érzés, amit nyugodtan kiengedhetsz, csak ne másokat bánts meg ezzel" - és az illusztráció egy borzasztó mérges kisgyerek, aki üti-veri a párnáját...brrr... én nem erre tanítom a gyerekeimet. És az unokáimat sem.

Nem mindegy

Gondolsz rá, hogy az érzések világa a lelkedhez tartozik, ami harctér, ahol tudatosan alárendeled magad Jézusnak? - vannak érzések, amiket kivetünk, vannak, amiket korrigálunk, mert az érzések önmagukban még "nem szentek".

Útmutatás

Amikor az Úr Jézus Saulust megszólította a damaszkuszi úton, ez a haragvó férfi döntés elé került. Az Úr útmutatást adott neki, és ígéretet. Azt mondta: a későbbiekben is fog kapni útmutatást. Nem fogja őt magára hagyni.

Tanács

"Áldom az Urat, Aki tanácsot adott nekem. Még éjjel is oktatnak engem az én veséim." Zsoltárok 16,7

1./ Annyira, de annyira szükségünk van időről-időre az Úr bölcs tanácsára. Annyira, de annyira...

2./ Olyan hálás vagyok, amikor megérzem, "ez az Úrtól van"... És a tanácsát megnyerem. Ez bölcs lesz, jó érzést támaszt mindenkiben, az ellenségek pedig "befogják a szájukat" felette...

Az Úr Jézus életvezetési tanácsai

Az emberek néha annyira buta, kicsi dolgokon szúrják el... "Hogy érzem éppen magam?", vagy "Mennyit kell még várni?", stb.

Ézsau egy tál lencséért eladta az elsőszülöttségi jogát Jákóbnak. Igaz, hogy:

a./ nem gondolta, hogy ekkora lesz a tét,

b./ nem gondolta, hogy "nem babra megy a játék",

c./ Isten is látta előre, hogy ő ennyire nem veszi semmibe azt, ami pedig egész életét meghatározhatja,

d./ Jákób is nagyon "rajta volt", hogy megszerezze tőle ezt a jogosultságot,

Életvezetési tanácsok

Ahogy megértettem, az életvezetési tanácsok az Úrtól általában nem pillanatnyi megkeresésre jönnek, hanem folyamatos kapcsolatban. :)

- Persze ad szót, ha felkiáltasz Hozzá - ad szót, és válaszol, ha benned ott a készség, hogy meg is tedd, amit mond.

- De az alapkiindulás, hogy "szemeivel tanácsol téged", vagyis, van egy fajta folyamatosság abban, ahogy Vele kapcsolatban vagy... ahogy vezetni tud téged.