Bizonyságtétel Jézus Krisztusról 1.

Vajjon igaz dolog-é Isten előtt, rátok hallgatnunk inkább, hogynem Istenre, ítéljétek meg! 
Mert nem tehetjük, hogy a miket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk.
ApCsel 4,19-20

 

4. füzet 5. leckéjének első fele.
--Először a 4. füzet megtanult igeverseit ismételtük át. Egy-egy rövid üzenet illetve biztatás is volt egy-egy igeversnél.
--Utána az 1-2-3. füzet tanult igeverseit ismételtük, hasonlóan az előzőhöz.
--Végül, még egyszer a 4. füzetét - csak úgy, ahogy megtanultuk, s innen folytattuk az 5. leckével.
--Beszélgettünk a Mk 5 kapcsán az Úr Jézus különleges útmutatásáról, a megszabadult gadarénusnak miért kellett visszamenjen az "övéihez"?
--Majd az ApCsel 4,20-at tanultuk meg, és bontottuk ki.
--S megnéztük az ApCsel 3-4 fejezeteit, hogy lássuk az összefüggést. Nagyon erőteljesen állt előttünk, miért kell képviselnünk az Urat, ezen a földön, és hogy mennyire elkötelezetten tesszük ezt, visszavonás nélkül, megállíthatatlanul... mint tanúi.  :)
Az üzenet a bizonyságtételről szólt, és arról, hogyan képviseljük az Úr Jézust.  

 

 

 

 

Igék az elmélkedéshez és a tanulmányozáshoz:

Mk 5,19
1 Ján 1,3
Ján 12,42-43
Róma 1,15-16
2 Kor 5,9-15
1 Kor 13,4-7
Ján 13,34-35
Mt 5,16
2 Kor 3,1-3
1 Pét 3,15
1 Kor 2,4-5
Ján 9,25
ApCsel 26,1-29
1 Kor 15,3-4
Ef 6,17
Zsid 4,12

A füzeteket megrendelhetitek a Sorsfordító Keresztyén Könyvesbolt webáruházban.