Beszélgetés Istennel 2.

Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek.
Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk;
de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. 
A ki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata,
mert Isten szerint esedezik a szentekért.
Róm 8,26-27

 

Az Igéket ismételtük át, és elindultunk a 4. füzet 3. leckéjének befejezésében. Nagyon jó volt együtt átvenni az imádság témakörét, gyakorlati kérdésekkel. 

A Miatyánk imádsága a hétköznapjainkban, ahogy értjük, ahogy imádkozunk ennek kapcsán, ahogy az Úrral vagyunk, az Ő szeretetében elrejtve, minden nap, minden élethelyzetünkben.

Utána még hasonló részletességgel beszéltünk Máriáról és Mártáról a Lk 10 végén olvasott történetből, s arról, amit az Úr Jézus mondott, ahogy Ő látta ezt a helyzetet... nagyon jó volt, hogy átvettük, és buzdított bennünket a naponkénti személyes közösségre, az Úr Jézussal... akármi legyen is körülöttünk, vagy velünk...  :)

 

 

Igék az elmélkedéshez és a tanulmányozáshoz:

Zsid 4,16
Zsolt 62,9
1 Tessz 5,17
Jak 1,5
Zsolt 38,19
Ef 5,20
Zsid 13,15
1 Sám 12,23
Jer 33,3
Ef 3,20
Zsolt 34,5
Fil 4,6-7
Zsolt 66,18
Mt 21,22
Ján 15,7
Ján 16,24
1 Ján 5,14-15
Mt 6,9-13
Róma 10,1
1 Tim 2,1-4
Mt 9,37-38
Luk 6,28
Ef 3,14-21
Zsolt 27,8
Zsolt 46,11
Zsolt 63,2
Luk 10,38-42

A füzeteket megrendelhetitek a Sorsfordító Keresztyén Könyvesbolt webáruházban.