A vezetés bizonyossága

"Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.
Minden te útjaidban megismerd őt; akkor ő igazgatja a te útjaidat."
Péld 3,5-6

 

A vezetés bizonyossága. A mi Istenünk akarja, hogy megértsük Őt. Akarja, hogy biztonságban legyen az életünk. Akarja, hogy halljuk, amit Ő akar, sőt, hogy "szemeivel tudjon tanácsolni bennünket". Akarja, hogy a legjobb legyen ott az életünkben, amit Ő eltervezett, s akarja, hogy ne tudjanak a mi saját korlátaink, saját korlátozott elgondolásaink elválasztani Őtőle, és az Ő gondolataitól. Ami igazából a legjobb a jövőnkre nézve, azt Ő látja, Ő tervezi el, hiszen Ő látja a jövővel kapcsolatos dolgokat, s a dolgok lehetséges következményeit is, és Ő annyira, de annyira komplexen lát, ahogy mi soha nem tudunk mindent átgondolni. És Ő készen áll mindezt megosztani velünk, pontosabban azt, ami a javunkat munkálja, és mások javára van, lépésről-lépésre. Lehet, hogy nem látod "előre az egészet", de Ő látja, Ő tudja, és Ő ennek megfelelően vezet, és te ennek részese lehetsz, és boldog is leszel, hogy ebben benne vagy... Szóval, ez a Vezetés bizonyossága tananyag "vázlata"... ez volt az Élet Jézus Krisztussal c. füzetsorozat első füzetének utolsó (5.) leckéje. Ezt a füzetet befejeztük, az igéket megtanultuk hozzá, és jövő héten folytatjuk a 2.füzettel. Jó lesz ez is. :)
Legyen áldás tanulmányozásodon, az Ige tanulásán és másokkal való megosztásán. Ámen. :)

 

 

 

Igék az elmélkedéshez és a tanulmányozáshoz:

Zsolt 32,8
Róm 12,1-2
Jer 17,7
Jer 17,5
Ézsa 55,8-9
Ján 6,38
Zsolt 119,105
1 Kor 2,12
Jak 1,5
Zsid 10,36

A füzeteket megrendelhetitek a Sorsfordító Keresztyén Könyvesbolt webáruházban.