Élet Jézus Krisztussal II.

Élet Jézus Krisztussal II. am 2020. 03. 25., sze - 10:45

Ha a hívő életedben növekedni akarsz, fontos, hogy Isten Igéjét rendszeresen tanulmányozd, és a keresztény élet alapvető igazságait elsajátítsd. Ez a sorozat bemutatja a bővölködő keresztény élet néhány alapelvét.
 


SEGÍTSÉG A TANULMÁNYOZÁSHOZ

Tudod-e, hogy Tanító áll melletted, amikor a Bibliát tanumányozod? Mindig kész segíteni, hogy megérthesd, mit jelent, és hogyan kell alkalmaznod. Ez a Tanító a Biblia szerzője - a Szentlélek/Szent Szellem. Jézus Krisztus ezt mondta róla:

"...Mindenre megtanít titeket..." és "...elvezérel titeket minden igazságra..." (Ján 14,26 és 16,13)

A Szentlélek személyes bibliatanulmányozásod, valamint Istentől rendelt pásztorok és tanítók által oktat téged. Egyik sem pótolhatja a másikat: szükséged van mind a személyes táplálkozásra, mind mások tanítására.

Kérd a Szentlélek vezetését és tanítását, amikor az Igét tanulmányozod és mérlegeled, hogyan alkalmazd a magad életére! A zsoltáríró jól imádkozott:

"Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát." (Zsolt 119,18)

Ami a Biblia személyes tanulmányozásához szükséges:

IDŐ
Amint a gyülekezeti alkalmak hetenként, rendszeresen meghatározott időben történnek, ugyanúgy meg kell állapítanod bibliatanulmányozásod idejét. Van, aki minden nap szívesen tanul egy keveset, mások hetenként egy estét szánnak rá. Jelöld ki a számodra legmegfelelőbb időt, és tarts ki mellette hűségesen!

HELY
Az Ige tanulmányozásához olyan helyet válassz, ahol semmi más nem vonja el a figyelmedet! Ezt a helyet, ha lehet, ne változtasd!

ESZKÖZ
Szükséged lesz Ó- és Újszövetséget tartalmazó teljes Szentírásra.

MÓDSZER
A Szentírás egy-egy versének vizsgálatánál gondolkodj róla figyelmesen. Helyes, ha a szövegösszefüggés kedvéért az előtte és utána levő verseket is elolvasod. 

Élet Krisztusban

Élet Krisztusban sarai00011 2020. 03. 26., cs - 09:07

"Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők:
A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt:
mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek."
Ján 15,5

 

Az Ige, amit megtanultunk, a Jn 15,5. Ő a szőlőtő - mi a szőlővesszők. Őbenne maradunk. Nála nélkül semmit nem tudunk tenni. Arról beszélgettünk, hogy a hétköznapokban ez hogyan működik. 

 

 

 

Igék az elmélkedéshez és a tanulmányozáshoz:

Mt 6,33
1 Ján 2,5-6
1 Ján 3,24
Gal 2,20
Ján 15,8
Gal 5,22-23
2 Pét 1,5-8
Mt 4,19
2 Kor 3,5
Fil 4,13
1 Kor 15,10

A füzeteket megrendelhetitek a Sorsfordító Keresztyén Könyvesbolt webáruházban.

Élet Isten Igéje által

Élet Isten Igéje által sarai00011 2020. 03. 26., cs - 09:14

"És most, atyámfiai, ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége ígéjének,
a ki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek közt."
ApCsel 20,32

 

 

 

Igék az elmélkedéshez és a tanulmányozáshoz:

1 Tessz 2,13
Ján 17,17
Ezsd 7,10
Józs 1,8
Zsolt 19,8-9
Ézs 55,10-11
2 Tim 3,16
Zsid 4,12
Ján 8,31-32
Ján 15,7

A füzeteket megrendelhetitek a Sorsfordító Keresztyén Könyvesbolt webáruházban.

Élet Isten Lelke által

Élet Isten Lelke által sarai00011 2020. 03. 26., cs - 09:19

"Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai."
Róm 8,14

 

Élet a Szentlélek (Szent Szellem) által. Üzenet az újjászületésről, üzenet a Szentlélekkel való életről, hétköznapjainkban. Megtanultuk közösen a Róma 8,14-et, és közben végigolvastuk a Róma 8 eddig tartó verseit. Jó megbeszélések, jó üzenet az Igéből. Áldás. 

 

 

 

Igék az elmélkedéshez és a tanulmányozáshoz:

Róm 8,9
Ján 16,13-14
Gal 5,16
Róm 8,5
Ján 14,26
1 Kor 2,12
Róm 8,26
Gal 4,6
Róm 8,16
1 Kor 6,19-20

A füzeteket megrendelhetitek a Sorsfordító Keresztyén Könyvesbolt webáruházban.

Élet hit által

Élet hit által sarai00011 2020. 03. 26., cs - 09:23

"Mert hitben járunk, nem látásban."
2 Kor 5,7

 

 

 

Igék az elmélkedéshez és a tanulmányozáshoz:

Zsid 11,6
Róm 10,17
ApCsel 27,25
Jak 2,17
Zsid 6,12
Róm 4,20-21
Jak 1,2-4
2 Kor 4,18
Jer 17,5-6
1 Pét 1,8

A füzeteket megrendelhetitek a Sorsfordító Keresztyén Könyvesbolt webáruházban.

Élet szeretet által

Élet szeretet által sarai00011 2020. 03. 26., cs - 09:45

"Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást."
1 Ján 4,11

 

Élet szeretet által. Megtanultuk az 1Jn 4,11-et, és kibontottuk a kérdések alapján - mit jelent a szeretet, kit szeretünk, hogyan szeretünk, mit jelent nekünk Isten szeretete, hogyan szeret Ő, az Úr... 

 

 

 

Igék az elmélkedéshez és a tanulmányozáshoz:

1 Ján 4,7
Ján 3,16
1 Ján 4,10
Róm 5,8
Róm 8,38-39
Ján 13,34
Mt 5,44
1 Kor 13,4-7
1 Ján 3,18

A füzeteket megrendelhetitek a Sorsfordító Keresztyén Könyvesbolt webáruházban.

Keresztény élet - közösségi élet

Keresztény élet - közösségi élet sarai00011 2020. 03. 26., cs - 09:49

"Ha pedig a világosságban járunk, a mint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől."
1 Ján 1,7

 

 

 

Igék az elmélkedéshez és a tanulmányozáshoz:

Ján 8,12
1 Ján 1,6
Ján 3,19-20
1 Ján 2,10
1 Ján 1,3
Zsid 10,24-25
Róm 15,5-6
ApCsel 2,42
Zsolt 119,63
Zsid 9,14
1 Ján 1,9

A füzeteket megrendelhetitek a Sorsfordító Keresztyén Könyvesbolt webáruházban.

Bizonyságtevő élet

Bizonyságtevő élet sarai00011 2020. 03. 26., cs - 09:55

"Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben.
Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek,
a ki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel."
1 Pét 3,15

 

A keresztény élet és a bizonyságtétel témája. Nagyon gazdagon kibontakozott... sok izgalmas gyakorlati dologról volt szó. Egy percig nem volt unalmas... :) Megtanultuk az 1Pét 3,15-öt, bár nehezen ment, átismételtük az eddig megtanult igeverseket, és kibontakozott előttünk az 1Pét 3,15 üzenete. Sok jó, alapozó, segítő igeverset láttunk át hozzá. :)

 

 

Igék az elmélkedéshez és a tanulmányozáshoz:

Mt 4,19
ApCsel 22,4-16
Mt 5,16
Zsolt 107,2
ApCsel 4,20
Róm 10,1
ApCsel 1,8
2 Tim 2,24-25
Kol 4,5-6

A füzeteket megrendelhetitek a Sorsfordító Keresztyén Könyvesbolt webáruházban.

Adakozó élet

Adakozó élet sarai00011 2020. 03. 26., cs - 09:59

"Kiki a mint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből;
mert a jókedvű adakozót szereti az Isten."
2 Kor 9,7

 

 

 

Igék az elmélkedéshez és a tanulmányozáshoz:

Péld 3,9
ApCsel 20,35
2 Kor 9,6
Mt 6,19-21
2 Kor 8,9
2 Móz 35,5
1 Krón 29,9
Luk 6,38
2 Kor 9,8
Fil 4,18-19

A füzeteket megrendelhetitek a Sorsfordító Keresztyén Könyvesbolt webáruházban.