Élet Isten Igéje által

"És most, atyámfiai, ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége ígéjének,
a ki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek közt."
ApCsel 20,32

 

 

 

Igék az elmélkedéshez és a tanulmányozáshoz:

1 Tessz 2,13
Ján 17,17
Ezsd 7,10
Józs 1,8
Zsolt 19,8-9
Ézs 55,10-11
2 Tim 3,16
Zsid 4,12
Ján 8,31-32
Ján 15,7

A füzeteket megrendelhetitek a Sorsfordító Keresztyén Könyvesbolt webáruházban.