Bizonyságtevő élet

"Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben.
Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek,
a ki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel."
1 Pét 3,15

 

A keresztény élet és a bizonyságtétel témája. Nagyon gazdagon kibontakozott... sok izgalmas gyakorlati dologról volt szó. Egy percig nem volt unalmas... :) Megtanultuk az 1Pét 3,15-öt, bár nehezen ment, átismételtük az eddig megtanult igeverseket, és kibontakozott előttünk az 1Pét 3,15 üzenete. Sok jó, alapozó, segítő igeverset láttunk át hozzá. :)

 

 

Igék az elmélkedéshez és a tanulmányozáshoz:

Mt 4,19
ApCsel 22,4-16
Mt 5,16
Zsolt 107,2
ApCsel 4,20
Róm 10,1
ApCsel 1,8
2 Tim 2,24-25
Kol 4,5-6

A füzeteket megrendelhetitek a Sorsfordító Keresztyén Könyvesbolt webáruházban.