Isten gondot visel rád 2.

"Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja
és hisz annak, a ki engem elbocsátott, örök élete van;
és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre."
Ján 5,24

 

Élet Jézus Krisztussal bibliaiskola. 3.füzet 1.lecke. De előtte fél órányi igeismétlés. Ez is nagyszerű, és áldás mindannyiunknak, mert egyszerűen ott az Úr, és az Ő beszéde megelevenít, mindig új útmutatást ad, mindig örvendeztet, és összekapcsol Vele. Hitet támaszt, bizonyosságot munkál, bizalmat épít, és jövőt mutat. Az Igét ismételni mindig jó, mindig biztató, mindig örvendetes dolog, néha tudatosan kell csinálni, de egy idő után természetessé válik. S ha rendszeresen ismétled, bemegy, és "véreddé válik" - áthatja hétköznapjaidat, gondolkodásodat, bizonyságtételedet, az igei üzenetet, imádságaidat, mindent. Az Ige nem fog üresen visszatérni, mindig gyümölcsöt fog teremni, és jó szerencsés lesz ott, ahová az Úr kiküldi. :)

Légy áldott ebben, s a továbbadásban is, ahogy te megerősödtél, ahogy továbbadod másoknak. Így történik a tanítvánnyá tétel. Ez az Isten országa... :)
 
Ehhez kapcsolódóan a teremtésről beszélünk, és a Róma 1,18-28 verseiben látjuk a mai helyzetet. Mit jelent a bűn és a halál törvénye alatt élve, tudni, hogy mégis "van Isten", de ezt mégsem akarva, mit tud tenni az ember, mit tesz: az igazságot hamissággal feltartóztatja, és utána az Isten dicsőségét az ellenség által tartott vetítéssel - különböző pótszerekkel, képmásokkal - felcseréli... és ennek következményei: a szívük mélyén tisztátalanságra adták át őket... és ennek következményei... végig a Róma 1,18-28 versein át. A mai helyzet. És Isten mérhetetlen irgalmassága, türelme... ami odaszereti az embereket, és nem akarja, hogy elvesszenek állapotukban. :)

 

 

 

Igék az elmélkedéshez és a tanulmányozáshoz:

1 Móz 1,1-5
Zsid 11,3
Ézs 43,7
1 Móz 1,26-28
Zsolt 139,1-6
Zsolt 139,23-24
Mt 10,29-31
1 Ján 4,9-10
Ján 3,16
Ján 10,9-16
Mt 6,9
Ján 8,42-44
Ján 1,12-13
Róm 8,15-17
Jel 3,20

A füzeteket megrendelhetitek a Sorsfordító Keresztyén Könyvesbolt webáruházban.