Krisztus munkája 3.

"És nincsen senkiben másban idvesség:
mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk."
ApCsel 4,12

 

Élet Jézus Krisztussal bibliaiskola. 3.füzet 3.lecke befejezése. Jézus Krisztus feltámadt. A feltámadás története, eseményei, és jelentősége is. Nagy örömmel vettük végig. A végén az Úr Jézus életének vázlatos áttekintésére került még sor, a füzet kapcsán.
Az elején pedig a Zsolt 36 néhány versét vettük végig, biztatással, ahogy az Úr bevon az Ő közelségébe, megajándékoz, és innentől elkezdünk "dúslakodni" az Ő "házának javaiban"... s ezeket a "javakat" néztük végig, és "gyönyörűségének folyóvizeit" is. Jó volt...  :) Csak utána indult az ÉJK.  :)

 

 

Igék az elmélkedéshez és a tanulmányozáshoz:

Mt 1,21
Luk 2,40.52
Mt 4,23
Mk 3,14
Luk 22,25-27
Mt 16,21
Mt 27,35
Mt 27,38
Ján 10,17-18
Ján 3,18
1 Pét 3,18
Zsid 10,12-14
Mt 27,62-66
Mt 28,1-7
Mt 28,11-15
Luk 24,36-37
Luk 24,39-43
Luk 24,29-31
1 Kor 15,1-5

A füzeteket megrendelhetitek a Sorsfordító Keresztyén Könyvesbolt webáruházban.