ima

Akarsz-e?

Az Úr Jézus megkérdezte a 38 éve beteg embert, aki a Bethesda tava mellett feküdt, teljesen reménytelen helyzetben, elhagyva mindenkitől, jövő és kilátás nélkül - "Akarsz-e meggyógyulni?". 38 éve volt beteg. És nem volt, aki segítsen neki.

Ne késsél!

Milyen sokszor kiált így a szívében az ember: "Ne késsél!" És az Úr megígérte: nem késik.

Azt mondta, hogy ha Hozzá jössz, a "kegyelem királyi székéhez (trónjához)", hogy irgalmasságot nyerjél, és kegyelmet találj, alkalmas időben való segítségül, bízzál Őbenne, bátran.

Miért? Mert:

a./ az Ő trónja a kegyelem királyi széke,

b./ mert Ő ,

c./ mert Ő szeret,