Ne késsél!

Milyen sokszor kiált így a szívében az ember: "Ne késsél!" És az Úr megígérte: nem késik.

Azt mondta, hogy ha Hozzá jössz, a "kegyelem királyi székéhez (trónjához)", hogy irgalmasságot nyerjél, és kegyelmet találj, alkalmas időben való segítségül, bízzál Őbenne, bátran.

Miért? Mert:

a./ az Ő trónja a kegyelem királyi széke,

b./ mert Ő ,

c./ mert Ő szeret,

d./ mert Ő jól tudja, mire van szükséged, mi épít téged, mi viszi előre az életedet, mi lesz tényleg a számodra, és mások számára is,

e./ ismer téged, úgy, ahogy vagy, s ahogy senki más nem ismer, a szívedet, a lehetőségeidet, és mindazt, ami fontos az életedben,

f./ és Ő a javadat munkálja, azon dolgozik, hogy jó legyen az életedben, (mondjuk így: "Ő ebben érdekelt"...),

g./ és közben Ő Mindenható, Aki egyszerűen mindent megtehet, és hatalma korlátlan,

g./ s bölcs is, Aki mindig tudja, mi a helyes, mi a jó, mi visz előre...

Tehát, egészen egyszerűen megbízhatsz Őbenne, amikor odajössz Őhozzá, hogy kérj Tőle.


Ezt, amit az előbb felsoroltam (mindnek vannak bibliai alapjai, jó kis házi feladat lehet, hogy kikeresd őket, és csinálj egy tanulmányt a magad számára, ami biztos, hogy építeni fog téged), hálaadásban odaviheted Őelé.

Ő azt mondja, hogy hálaadással tárjuk fel kívánságainkat Őelőtte (Fil 4,6-7.), és ezt bátran tegyük meg minden alkalommal. Vagyis, ne felejtsd el a hálát sem, pontosan azokért, amiket az előbb összegyűjtöttünk az "a-g./ pontokban". :)

S ha ezt megteszed, tudhatod, teljes bátorsággal és bizalommal, hogy a legjobb fog megtörténni.

Zsolt 40,18. "Rólam is, noha én szegény és nyomorult vagyok, az én Uram visel gondot. Te vagy segítségem, szabadítóm, oh Istenem, ne késsél!"

(Néha nagyon el tud keseredni az ember... de az Úr akkor is gondot visel, és Ő mindenkor ugyanaz marad: Segítség, Szabadító, gondoskodó és áldó Istenünk.)

Köszönöm Úr Jézus, hogy Te tegnap és ma és mindörökké ugyanaz vagy. Ámen.

"Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül."

"Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat Isten előtt, és az Istennek békessége, ami minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban."

Köszönöm Úr Jézus, hogy teljesen megbízhatok Benned. Köszönöm, hogy szeretsz, hogy jó vagy, hogy jól tudod, mi az, amiben benne vagyok, hogy jól tudod, mi a hasznos, mi a bölcs, mi a helyes, és hogy mindenkor azon vagy, hogy javamra legyen minden, hogy a javamon dolgozol. Köszönöm, hogy Mindenható vagy, és tudom, a legjobb tervedet akarod megvalósítani. Ezzel a teljes bizalommal jövök most hozzád, és tárom fel kívánságaimat Előtted. Köszönöm, hogy szeretsz és meghallgatsz, és ígéreted szerint minden, de minden a javamat fogja munkálni. Hálás vagyok Neked, Uram, ezért. Ámen.

(Ha szeretnél valamit az Úr elé hozni, bölcs, ha azt, amit az előbb összefoglaltam a-g./ pontokban, :) , lerögzíted imádságban az Úr előtt. Mint én is tettem, kb., itt, az előbb. Ez lesz a "hálaadásod", ahogy a Fil 4,6-7 is hív, hogy így tárd fel Őelőtte a kéréseidet.)

Az első két igevers a Zsid 4,16 és a Fil 4,6-7 volt. Ha szeretnél megerősítést arra nézve, hogy az Úr akarja, hogy imádkozz, akar meghallgatni, és akarja, hogy megkeresd Őt, akkor olvasd el a következőket: Máté 7,7-8 (7-12). Lk 18,1 (és a következő példázat). Lk 11,5-13. Elolvasod? Az első két igét én meg is tanulnám... hadd dolgozzon mindig a szívemben, hogy ne tudjon elbizonytalanítani sem saját lelkem, sem a környezetem, sem az ellenség, semmi és senki. :)

A "bizalom", amiről a Zsid 4,16 szól (ld. az első igevers itt fenn), pontosan ezt jelenti. Odajössz Hozzá, imádságban, és bízol benne, hogy meghallgat, jót akar, szeret, bölcs, és jót fog végezni. :)

Légy áldott, ahogy teszed. Ámen.