A valódi helyzet 3.

"Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, Aki az Ő nagy irgalmassága szerint újonnanszült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által.  Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van FENNTARTVA számunkra. Akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között.  Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor." (1Péter 1,3-7)

 

5./ A valódi helyzethez hozzátartozik egy olyan őrző-védő szolgálat, ami téged vesz körül. A célja, hogy az üdvösség (szótéria, ami azt is jelenti, hogy a halálból életre jutottál, és azt is, hogy van örök életed, elragadhatatlan, biztonságot jelentő jövőd, de egyúttal azt is, hogy ez most itt, ezen a földön is megnyilvánul, dolgozik a javadra) a tiéd legyen, és ebben tudj járni, minden helyzetben és körülmények között.

- Isten angyalai hadsereggel vesznek körül téged.

- A Szentlélek figyelmeztet, visszatart egy-egy helyzettől, megnyilvánulástól, vagy visz, oda, ahová nem is gondolnád, vagy bölcsességre int - hogy megőrizzen téged.

- Isten Igéje hatalommal szól, az életedet átjárja, és általad is, rajtad keresztül is szól, és megváltoztatja a dolgokat.

- A testvérek imádsága körülvesz, és mivel az Úr szereti az imádságot, és akarja az imádságot, és meghallgatja az imádságot, a történelem más fordulatot vesz, mint amúgy venne... Ha imádkozol, és ha imádkoznak veled és érted, körülötted.

- A láthatatlan természetfeletti beavatkozások egész sokasága "leng körül" téged, amik nagy részét csak utólag vesszük majd észre, vagy látjuk meg, amikor az Úr Jézus előtt állunk majd, és visszatekintünk erre az időszakra. De valóságosan ott van, és az Úr kedvét leli benne, hogy megszabadítson téged.

- "Akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen." (1Péter 1,5.)

 

6./ "Amelyben - ebben a mennyben, számotokra fenntartott üdvösségben - örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések (megpróbáltatások, támadások, nehézségek, nehezítések) között. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtasson a Jézus Krisztus megjelenésekor." (1Péter 1,3-7)

- Az a helyzet, amiben vagy, örömteli. A mennyei örökség a tiéd, és járhatsz is benne, élhetsz is vele. S az öröm a természetes jelenség, a mindennapok jelensége az életedben, a Szentlélek által, ha betöltött...

- De ugyanakkor, kikerülhetetlen, hogy legyenek nehézségek, támadások, akadályozások, megpróbáltatások. Ez benne van a dologban, ez is a valóság része.

- De két dolog fontos ezekkel kapcsolatban:

a./ A kísértések legyőzhetők. A megpróbáló helyzetek nem azért jönnek, hogy elbukj, hanem, hogy legyőzd őket a hit által. (Persze az ördög célja a bukásod - de nem az ördögé az utolsó szó, hanem Jézusé.)

b./ A másik fontos szempont, hogy a hit által győzöl, és közben a hited átmegy egy megpróbáláson, egy megerősödésen, és mássá leszel. Egyszerűen megfényesedik a kardod, ragyogóvá válik a pajzsod, a vérted, a sisakod, félelmetes leszel az ellenségre nézve. Pusztán attól, hogy nem adtad meg magad, hanem végigharcoltad ezt az időszakot.

 

7./ "Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtasson a Jézus Krisztus megjelenésekor." (1Péter 1,7)

- A hited "kipróbált" hitté válik a harcban. A megpróbáltatások között. A "dokimé" (a görögben) azt jelenti, hogy kétség nélkül valóságosan az, aminek látszik. Nincs benne félrevezetés, nincs benne szennyeződés. (Pl. az arany, ahogy az aranyműves teljesen kitisztította: "próbát" kap, jelet, hogy milyen a valóságban.)

- A hited kipróbált hitté válik a harcban. Ahogy végig kell várnod, hogy az Úr megmutassa szabadítását. Ahogy végigimádkozod ezeket a helyzeteket. Ahogy reggelente, amikor felkelsz, ismét meghódítod a napot, és jót vársz, jóra készülsz a hit által, mert tudod, hogy az Úr nem változott, és az, amin most átmész, nem választhat el Tőle és az Ő szabadításától.

- Ez a hit a Menny szemében becses. Értékes. Megbecsülésre méltó. A világ nevet azon, hogy a hit valakinek fontos, és az életét teszi rá. De valójában a Menny ezt látja, és azt a hitet, ami ilyenkor kiformálódik, ami ebben az odaszánásban kicsiszolódik, kincsnek tekinti. Megbecsüli. Kiemeli. S az Ige azt akarja, (azt olvasod itt, hogy ez a mennyei akarat), hogy a te hited is ilyen legyen, az Úr Jézus előtt, ilyennek lássa Ő is, és a mennyei értékelés így hangozzon el majd Őelőtte, az Ő napján: "értékes, drága hit".S ez te vagy, a te életed, a te befektetésed, a te hited, a te Jézussal való járásod. Az, amit te most, itt, ezen a földön éltél Vele.

 

8./ No, hát ez a valóság.

- Vele, a Vele való közösségben élsz, jársz.

- Tudod, mid van a mennyben - sőt: kid van a mennyben - és mi az, ami igazán értékes és valóságos.

- Miközben egy lázadó és Isten-ellenes világ hangoztatja a buli, a hangulatok és megszerezhető élmények fontosságát, és lenéz téged, hogy te nem ebbe az irányba indulsz, kifejezésre juttatja, hogy avítt, idejétmúlt, akadályozó tényező vagy, te - közben - tudod, hogy nekik is Jézusra van szükségük, ez a nagy "lelkesedés" egy idő után elmúlik, a betegség, az elhagyások, a halál megpróbál mindent, és az marad meg, ami tényleg valóságos... A Jézus Krisztus megismerése, az Ő megváltása, az Ő szabadítása. A Vele való közösség. És azok, akik Vele járnak most, itt, ebben a kritikus világban.

- Ennek az öröme is a tiéd, és a megpróbáltatások közt, amikor szomorúság tör rád, is megőrzöd azt a biztonságot, a valóságot, hogy Isten hatalma őriz téged a hit által a győzelemre, arra, hogy megnyilvánuljon az életedben az Ő győzelme és szabadítása.

- Ezért a hited kifényesedik, újra és újra edződik, tisztul, és ebben a folyamatban a végpont a mennyei megítélés lesz, az Úr Jézus személyes jelenlétében. Örömre... Ez az Ige célja. Örömre, hogy tisztességre, dicsőségre méltónak találják ezt a hitet az Úr Jézus megjelenésekor. Ez az egész életedet fogja majd értékkel körülvenni.

 

9./ Tegnap hallottam, ahogy a félrevezető gyerekkönyv bemutatásakor az írók és aktivisták beszéltek. Hősnek érezték magukat, teljes bizonyossággal, és büszkeséggel, mosolyogva, s egy "új világról" beszéltek, amit egy "új generáció" népesít majd be, akiket most ők nevelnek fel (a homoszexualitás irányában)...

- "Hősöknek" mondták magukat, és ennek a dicsősége járta át őket. Korábbi "hősökhöz" kapcsolták mostani lépéseiket. Az más kérdés, hogy gyerekek fantáziáját töltik meg hazugsággal, és szülőket, pedagógusokat vezetnek félre, s nyernek meg céljaiknak, de az érzés, ami őket áthatja az, hogy "hősök"...

- Az, hogy közben gyerekek nemi identitását bizonytalanítják el, és a folyamat során végső soron arra nyerik meg őket, hogy hormonkezelések és sebészeti beavatkozás útján nemüket megváltoztassák (vagyis megkíséreljék ezt, hiszen a kromoszómáik nem fognak megváltozni semmilyen beavatkozástól), míg egy következő életszakaszukban szembesülnek, hogy "visszaváltoztatni már késő", már lehetetlen, s marad a magány, a fájdalom, a kifosztottság az életükben... Míg az Úr Jézushoz fordulnak, Aki új kezdést tud adni nekik (ha a biológiai veszteséget nem is változtatja meg sok esetben).

- Ennek a folyamatában most lelkesen hirdetik, hogy ők a "hősök", akik "felszabadítanak" másokat... De valójában ez csak egy érzés és becsapás. Félrevezetett emberek, akik a keserűségben, az apa nélküli társadalomban, a sok válásban és elhagyásban találják meg a forrásokat ahhoz, hogy legyenek követőik, és legyenek, akik reményt találnak az "evilági üdvösségben", abban az örömben, hogy ők majd "átváltoztatják a világot".

- Ez a fajta "hősi" szerep nagyon vonzó azoknak, akik nem ismerték meg a Megváltót, (sok esetben ateisták) - hiszen nem kell érte "túl sokat tenni", a szexualitásukat kiélhetik, minden irányban, amiben csak szeretnék, és élhetik közben hétköznapi életüket, és mégis úgy érezhetik, hogy a "jövőt megváltoztatják". Én emlékszem egy énekre a korábbi hasonló lendületű "világmegváltoztatók" dalai közül: "A múltat végképp eltörölni, rabszolga had, indulj velünk - a föld fog sarkából kidőlni, semmik vagyunk, minden leszünk... ez a harc lesz a végső, csak összefogni már... míg nemzetközivé (globalizálttá) lesz holnapra a világ..."

- Ehhez képest itt vagy te, ezen a földön, egyszerűen, úgy, ahogy vagy, és képviseled a Megváltót, az Ő mérhetetlen türelmét és szeretetét, ezek iránt az emberek iránt is, akik most hazugsággal kívánják porba dönteni sokak nemi identitását és a biztonságot jelentő apa-anya-gyerekek családmodellt. Képviseled az Úr Jézust, és hirdeted az Ő Evangéliumát, és adod, ahol lehet, ahol csak tudod, az Ő Igéjét... Szeretsz és imádkozol, és megpróbálod megnyerni a jóra az embereket. Ez az igazi hősi szerepkör, amiben a hited kicsiszolódik, kiformálódik és tiszteletre, dicséretre és dicsőségre méltónak fog találtatni az Úr Jézus megjelenésekor.

"Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, Aki az Ő nagy irgalmassága szerint újonnanszült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által.  Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van FENNTARTVA számunkra. Akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között.  Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor." (1Péter 1,3-7)

 

10./ Sikerüljön! Jézus Krisztus nevében! Sikerüljön. Légy áldott, győzz, lásd meg minden élethelyzetedben az Ő szabadítását. Ámen.