Láttalak téged... - Meg fogjátok látni...

Egy alkalommal, amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt:  „Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség.” Nátánáel megkérdezte: „Honnan ismersz engem?” Jézus így felelt: „Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt.” Nátánáel erre elismerte: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya.” Jézus így szólt: „Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél.” Majd így folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett.” (János 1,48-52)


1./ "Honnan ismersz engem?" - merül fel a kérdés valakiben. S honnan? Onnan, hogy Ő Isten, és tudja, amit gondolsz, amit szólni készülsz, ismeri, amikor alszol, pontosan tudatában van annak, amire szükséged van, és hallja az imádságaidat.

- Nem csak Nátánáelt ismerte.

- Téged is ismer. És tudja, hogy mit szeretnél, mi van a szívedben, hogyan gondolkodsz. S tudja, hogy Őt keresed, Őutána vágysz, és nem vagy kétszínű...

 

2./ "Láttalak a fügefa alatt..." - mi történhetett a fügefa alatt? Mi volt, ami ennyire fontos volt, hogy ezután Nátánáel kimondja: "Rabbi, Te vagy az Isten Fia, Te vagy Izráel királya!"?

- Milyen izgalmas: ez nincs leírva.

- Vannak titkok, amik közted és az Úr Jézus között vannak? Igen.

- És attól, hogy ez titok mások előtt, titok lesz az Úr Jézus előtt is? Nem.

- Jó hír neked, hogy az Úr ismer téged, és tudja, amit mondasz, amit gondolsz, amit szeretnél, s amit tervezel? Nátánáel ezzel találkozott. És a felismerés összekapcsolta az Úr Jézussal. Kijelentést kapott ebből, és az egész jövője más lett.

- Jó hír!

 

3./ Gondolsz rá, hogy vannak olyan pontok, amikkel az Úr Jézus "el tud kapni" téged? Van olyan pont, ahol megadod magad Neki? (Nekem volt - és akarom, hogy legyen ilyen pontom, mindig.)

 

4./ Nátánáel megnyerhető volt. Gondolsz rá, hogy ez mennyire fontos, hogy te is megnyerhető legyél? Hogy lehessen az Úr Jézusnak olyan szava, amire megindulsz, amire megadod magad, amire a jövődet Őreá bízod?

- Sok ember annyira "kemény" akar lenni, hogy ne lehessen legyőzni őt semmiképpen.

- Ha a bűnnel szemben, ha az ördöggel, a jellemtelenséggel szemben akarsz ilyen kemény lenni, az rendben van.

- De Jézussal szemben ne akarj "kemény" lenni. Ez az én javaslatom. (És saját magam élete számára pedig a kérésem az Úr Jézushoz: "Ne hagyj, soha ne hagyj, Uram, megkeményedni engem. Ámen.")

 

5./ Van olyan, hogy bátorítást kérsz az Úr Jézustól? Van olyan, hogy egy megerősítő "jelet", vagy kijelentést, vagy valamit, amivel tovább lendít, vagy biztatást ad neked? Amivel biztossá teszi az utadat...

- Nátánáel egészen személyesen állt ott a fügefa alatt... Úgy, hogy nem ember látta a kérését, a vágyát, az Isten előtti megállását... De az Úr látta... "Látta" - ahogy ezt meg is mondta. "Láttalak téged" a fügefa alatt...

- Az embereknek nem kell látniuk - de az Úr látni fog, ahogy megkeresed Őt. Ha nem válaszol azon nyomban, ott helyben, vagy azokban a pillanatokban, sem kell azt gondolnod, hogy "nem lát"... Mert Ő lát téged.

- A napokban nagyon nehéz dolgo(ko)n mentem át. Teregettem, és kiáltottam az Úr Jézushoz. Kértem Tőle egy szót, egy megerősítést. És nem telt bele két perc, felhívott egy testvérem. Valaki, aki nem sűrűn szokott felhívni. És ahogy beszéltünk, kimondta a szót, amit az Úr Jézustól kértem. Ő - aki hívott - ezt nem tudta, sem, hogy előtte miért kértem az Urat, sem, hogy mi volt az a szó, de tény, hogy felhívott, és kimondta... Az Úr Jézus látta, ahogy a "fügefa alatt voltam", Ővele, ahogy kerestem Őt, és kiáltottam Hozzá, a szó szoros értelmében is. És nem csak látta, de meg is hallgatta...

 

6./ Van, még ennél is "nagyobb dolog"? Annál is nagyobb, hogy Ő lát, és hall téged? Annál is nagyobb, hogy ismer téged, és válaszol arra, amit mondasz Neki?

- Igen, azt mondja az Ige itt, van valami csodálatos: amikor látod működésben a Mennyet, Jézussal együtt.

- Amikor bevon téged az Ő megmentő, felemelő, gyógyító, felszabadító munkájába.

- Amikor meglátod működésben a mennyet, ahogy az Úr országa előretör, és ahogy elvégzi az Ő csodálatos tervét, betölti az Ő vágyát, és megteszi, amit csak Ő tud megtenni... Ahogy az angyalok fel és leszállnak az Isten Fiára. S ez gyönyörű!

- Csodálatos dolog az Úr Jézussal személyes kapcsolatban lenni is. Csodálatos dolog, amikor átéled, hogy mennyire közeli, megértő, mennyire imameghallgató Isten Ő.

- De az valami egészen különleges, amikor bekapcsol az Ő munkájába - pl. a másokért való, megmentő, gyógyító, felemelő munkájába (ahol az önzés kiég, ahol az egyéni érvényesülés vágya kihuny, ahol Ő lesz a fontos, és az Ő irgalma, az Ő szeretete és szabadítása, amit Ő tesz, amiért Ő adta oda az életét) - és ebben a munkában, egyszerűen látod a Mennyet működni.

 

7./ Gondolsz rá, hogy Isten angyalai milyen gyönyörű, milyen hatalmas munkát végeznek? Ahol az Úr Jézus mozdul, ahol Ő cselekszik, ott az angyalok is cselekszenek. Meglátod a Mennyet cselekedni. S ez gyönyörű... A gondoskodás, a szabadítás, az időzítés, a belső megelevenítés, a belső felépítés, a kibontakoztatás... Tervek megszületése és megvalósulása, mindennek ellenében, minden akadályozás felett... Isten angyalai működnek. S ezt te látod, és ebben benne vagy...

 

8./ Az is csodálatos, hogy Ő lát téged... És az is csodálatos, amikor te látod Őt...  A kettő, együtt...

 

9./ Uram, köszönöm, hogy ezek az angyalok most is leszállnak és felszállnak, most is ott vannak, ahol te vagy, itt, a mi környezetünkben, a mi istentiszteleteinken, a mi imádságainkban, a mi közösségünkben. A Te missziódban, a Te néped között, a Te csodálatos terveid megvalósulásában, amik mind összekapcsolnak bennünket, Veled. Köszönöm, köszönöm, köszönjük Neked, Urunk. Ámen.