Felszállnak és leszállnak

"Bizony, bizony mondom nektek: Mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember Fiára." (János 1,52)

 

1./ Annyira szeretem ezt - ez a kiváltságaink egyike.

2./ Látjuk a mennyet működésben. Lehet, hogy nem fehér ruhás libbenő fényeket látsz - lehet. De meglátod, ahogy cselekszik az Úr. Ahogy imádságaidra meghallgatás következik. Csoda csoda után...

3./ Én annyira szeretem, hogy az ember fiára szállnak le az Isten angyalai... Hogy az Úr Jézus az "angyalok királya", a "Seregek Ura", és az angyalok engednek Neki, és amikor működésbe kell lendülniük, az Úr Jézus környezetében ez megtörténik.

4./ Gondolsz rá, hogy Dániel is ugyanezt élte át? Az Úr elküldte angyalát, és befogta az oroszlán száját... És Dániel sértetlenül jött ki az oroszlánok (kivégző) verméből...

5./ Ma is ez történik. Hányszor törtek már pálcát feletted, a dolgaid felett, az Isten országa felett, az Úr cselekedetei felett? Hányszor gondolták, "na, ebből már nem jön ki" - és mégis, az Úr népe "mindent kibír", és nem döngölhető csak úgy, egyszerűen a földbe, nem fog meghalni, idő előtt, nem fogja feladni, amit elkezdett, nem keseredik bele abba, amiben újra és újra küzdelemmel találkozik, és még az övön aluli bántások sem fogják kedvét szegni. Meglátja az Isten angyalait, amint leszállnak és felszállnak az Ember Fiára... Meglátja a Mennyet, működőben.

6./ Kinevették már emberek a teremtés történetét, kinevették a negyedik napon létrehozott Napot, Holdat és csillagokat, jóllehet korábban is volt már világosság. Kinevették Noét és bárkáját, Ábrahámot az Úr jelenlétében, Mózest a bottal kezében a Veres tenger partján, Józsuét Jerikó alatt. Kinevették Dánielt is, mondván, hogy csak az "intertestamentális korban" lett leírva, amit megprófétált (s ami ott, abban a korban hatalmasan beteljesedett, és ami azután teljesedett be, sőt, ma is beteljesedőben van). Kinevették Ézsaiást, mondván, hogy "kettő" van belőle(ük), sőt, három is. Kinevették Mátét, Márkot, Lukácsot, Jánost, és azt, amit leírtak az ember Fiáról. Kinevették a Jelenések könyvét... És mégis, az angyalok leszállnak és felszállnak az Ember Fiára... És emberek ma is felismerik Őt, és meglátják az Ő igazságát, és a hit nagyszerű működését. Itt, most, a mai hedonista és elvadult korban. Itt is. Azok szeme előtt, akik szeretik az Úr Jézust.

7./ Szeretem az Isten országa működését - még egy olyan brutális világban is, ahol ártatlan kisgyerekek számára adnak ki olcsó és hazug könyveket, amikkel alapvető (nemi) identitásukban akarják őket elbizonytalanítani beteges gondolkodású emberek. Szeretem az Isten országa működését, és meglátom, újra és újra, és meg is fogom látni, nem csak itthon, de még Nyugat-Európában is, ahol - pl. Nagy Britanniában - már emberek veszítik el állásukat, mert merészkednek ocsmánynak és veszélyesnek nevezni ezeket a könyveket, amiket kisiskolások "nemi felvilágosításához" használnak "oktatói programként"... Az elferdült gondolkodású emberek felett is meglátom azokat az angyalokat, akik az Ember Fiára szállnak fel és le, és akik megakadályozzák az ördögöt a maga gonosz terveiben... És a gyerekek csakazértis az Úréi lesznek, bármilyen tendenciák vannak is, bármilyen hazugságtenger veszi is körül őket...

 

Az inga mindig visszalendül egy ponton...