Az örök válasz 2.

"Quo vadis, Domine?" - hangzik a kérdés Henryk Sienkiewicz könyvében Péter szájából az Úr Jézus felé. Róma az üldözések idején, s Péter indul kifelé a városból - "teljesen értelemszerűen", menti az életét. Azonban az Urat befelé menni látja a városba... "Uram, hová mész?" - ez a kérdése. (Jézus mást tesz, mint amire Péter éppen készül...)

Mit tegyek? Mi a helyzet most, Uram, mit teszel te, most, ebben a mostani időszakban?

Eszter királynő úgy gondolta, "meglapulhat" a királyi udvarban, rá nem fog kihatni a nemzete ellen irányuló, antiszemita indítékból fakadó népirtó parancs. Mardokeus, aki rendkívül érzékenyen látja a helyzetet, azt, ami most történik Izráellel, kéri, szólaljon fel a királynál népe érdekében. Nincs más lehetőség a megmenekülésre. Eszter viszont saját veszélyes helyzetét látja - "a király elé hívatlanul belépni... egyet jelent a halálos ítélettel". Márdokeus ezt válaszolja:

- "És mondta Márdokeus visszaüzenve Eszternek: Ne gondold magadban, hogy te a király házában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. Mert ha e mostani időben te hallgatsz, másunnan lészen könnyebbségük és szabadulásuk a zsidóknak - te pedig és atyád háza elvesztek. És ki tudja, talán e mostani időért jutottál királyságra?" (Eszter 4,13-14.) 

- "Talán e mostani időért..." - ki más állhatna helyt most, ebben a mostani időben?

Hová mész, Uram?
Mit jelent, most, ebben az időben veled járni? Mit jelent Téged követni?

A harmincas évek Németországában óriási tömegek visszhangzották az új és erőszakos náci ideológiát. Ez volt a trendi. Elkezdett rá átállni az "egész ország". Rengeteg embert megfélemlítettek, másokat magukkal sodortak. Hitler erőszakos hangja határozta meg Európa légkörét, és a hazugság ideológiája hatotta át a családokat is, a gyermeknevelést is, a kapcsolatokat, a jövővel kapcsolatos elképzeléseket, a korszellemet. Amit mondott, érintette a bibliai alapokat is. Izráel népét, az Ószövetséget, a megváltást, az Isten országát - azt, hogy szabadon hirdetheted az Evangéliumot, azt képviselheted, amit az Ige mond...
Ebben az időben letenni a voksot az egyszerű tisztaság mellett, teljesen divatjamúltnak tűnt. Hogy a horogkeresztes zászló ne kerüljön be a gyülekezeti élet mindennapjaiba - ez furcsa gondolkodásnak tűnt.

A negyvenes és ötvenes évek Magyarországán a vörös volt a szín, amit megpróbáltak belopni a gyülekezeti életbe. És aki ennek ellene állt, "kilógott" a sorból. Fenyegetést élt át, és a "fejlődést akadályozta", a "múlt visszahúzó erejét" képviselte... Lenézték, kivetették, megfélemlítették, üldözést élt át.

Ma a szivárványszín az, amit elvárás-szinten be kell fogadni Európa-szerte az egyházi életbe... S ahol ezt megtagadják, ahol tisztaságról beszélnek, ahol elvetik, hogy a bibliai modellt "felcseréljék" a modern bálványokkal (mindegy, milyen név alatt futnak ezek: tolerancia-bálvánnyal, "pc-bálvánnyal", "gender-bálvánnyal"), ott maradi, "homofób", náci és hasonló jelzőkkel illetik őket.

Te mit teszel, Uram? Hová mész, Uram?

- "Mondták azért Neki: Mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Felelt Jézus és mondta nekik: Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, Akit Ő küldött." (János 6,28-29.) 

- "Te kövess engem!" - mondta az Úr Jézus, feltámadása után, amikor mindenféle kérdés felmerült tanítványában... "Te kövess engem..." - Ez a válasz.


- Most is szól, most is itt van, és soha nem akarok Tőle elszakadni. Amit Ő mond, ahogy Ő van most, ebben az időszakban, ahogy Ő most, itt, a mostani körülmények között, a mostani helyzetben jelen van, ahogy Ő most megszólal, cselekszik, ez van előttünk: követjük Őt.

Ha sokan lenéznek, azt mondják: "gyerekes", és "túlságosan leegyszerűsített", akkor is lehet "hinni" Neki, és lehet "követni Őt". És hosszú távon meg fog látszani, hogy ez volt a bölcs.


- Ma már szégyent jelent, amit mondtak, amit tettek, amit képviseltek, amit elhittek, azokra, akik a harmincas évek Németországában elhitték a hangos és erőszakos ideológiát.


- Ma már nyilvánvalóvá vált, hogy a vörössel átszínezett egyházi élet hazugság, és nem tudott megmenteni senkit.


- Ugyanígy eljön az idő, amikor nyilvánvalóvá válik mindenki előtt, hogy aki meghunyászkodott a most divatos hangos és erőszakos (homo- és gender) ideológia előtt, az elárulta az Evangéliumot, a Biblia tisztaságát, egyszerűségét és a jövőt, ami most, ebben az időszakban csak a bibliai igazság alapján menthető meg.

 

"Ki viszi át a fogában tartva a szerelmet a túlsó partra?" (Nagy László nyomán) - a kincset, a maradandó értéket mindig megmentő odaadással "visszük át" az ordas ideológiák fenyegetései közepette...


- Ez a mi helyzetünk. A mostani kereszténység kiváltsága és lehetősége.


- Kiabálhatnak ránk, vádolhatnak, hogy nem vagyunk "progresszívek", hogy "fékezzük a fejlődést"... De a kincs, a maradandó, az érték ott van az Igében, amit megértettünk, ott van Jézusban, Aki tiszta, és egyszerű, most is, ebben az időben is, és Aki azt mondja: "Te kövess engem!"