A valódi helyzet 2.

Gondolsz rá, milyen sok minden történt meg az Úr Jézus kereszthalálával és a halálból való feltámadásával?

Az egész örökségünk ide vezethető vissza. Mindaz, ami az életünket ma meghatározza.

És gondolsz rá, hogy ezen a tényen semmi, de semmi nem tud változtatni? Ő feltámadt, él, és Győztes... A másik oldal pedig, aki ezt megpróbálja áthúzni, eltüntetni, kimagyarázni, vagy vádolni próbál téged, vagy mást ezzel kapcsolatban, egy nap ugyanúgy meg fogja látni, hogy megtörtént, és az élet innen, a megváltásból származik. S ha felismeri, hogy szüksége van rá, akkor odafordulhat ő is, és meg is fogja kapni - hiszen, aki segítségül hívja az Úr Jézus Krisztus nevét, az megmenekül...

De addig is: te ne hagyd magad megfosztani. A tények kulcsfontosságúak, amikkel megáldott téged a te Atyád...

"Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, Aki az Ő nagy irgalmassága szerint újonnanszült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra. Akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor." (1Péter 1, 3-7.)

 

3./ Újjászülettél, méghozzá élő reménységre, az Úr Jézus halálból való feltámadása által. És ezt nem tudja elvenni tőled senki. Ez már a Menny élete benned, mennyei, új, erőteljes élet, a feltámadás élete. Megnehezíthetik az életedet itt a földön, és egy ponton valószínűleg véget is fog majd érni (ez a biológiai élet), de azt az örök életet, amivel megáldott téged a Menny, senki nem veheti el tőled. Ez a valóság. És ez az élet most is hat, itt van, ebben a földi életedben...

 

4./ Mi a helyzet az örökséggel? Ez az örökség fenn van tartva a Mennyben a számodra. Ez a "fenntartás" (téreó - fenntartás, őrzés, szemmel tartás, megóvás, gondozás, gondoskodás) kettőt is jelent:

- Az egyik az, amit az előbb mondtam: senki nem veheti el tőled. A Mennyben vigyáznak rá. Nem tudja érinteni a gonosz. A tiéd...

- A másik, ami nagyon izgalmas, hogy te ezzel már most is élhetsz. Az Isten országának igazsága, békessége és a Szentlélek által való öröme már most is a tiéd. Harcokkal együtt. A Menny dicsősége már most is ott van az életedben, ha az Úr Jézussal jársz, és az imameghallgatás, a szabadítás, a mennyei csodálatos beavatkozás már most is az életed része, ha hit által kéred, várod, számítasz rá, és igénybe veszed.

 

"Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra. Akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen." (1Péter 1,4-5.)

 

Ugye, hogy mennyire jó ezt tudni, hogy így élhetsz Jézus Krisztussal?

A Mennyben "fenntartott" örökségeddel jársz, akár látszik ez most sok tekintetben, akár nem látszik, akár kinevetnek érte esetleg mások, akár megkívánják (ez utóbbi is megtörténik, még, ha sokan félreértenek is, vagy nem értik is teljesen, ami ott van az életedben, mivel nagyon sok a félrevezetés ezekben a napokban a Bibliával, a "kereszténységgel" kapcsolatban) - tény, hogy neked örökséged van, és ez ott dolgozik már most is az életedben. (Az örök élet is ott van, az újjászületés, az új élet, a megerősítés, a gyógyítás, a megoldások sokasága, amivel megáld téged az Úr Jézus a Mennyből, és még felsorolhatatlanul sok kincs, érték... Megtisztult szív, megigazulás, helyreálló kapcsolatok, jövő... Új kezdés.)

 

Köszönöm Neked, Úr Jézus, azt a csodát, amire elhívtál, hogy Veled járhatok, hogy a Tiéd lehet az életem, hogy a Te új és csodálatos mennyei kincseid dolgozhatnak benne, már itt, és majd Nálad, odaát. Köszönöm, hogy bekapcsoltál a Te mennyei kincseid működésébe, és én arra vágyom, Uram, hogy most, itt, ezen a földön, ameddig itt lehetek, végezd általam is, megmentő munkádat, akik most félre vannak vezetve, közöttük, és akik még nem akarják hallani, közöttük is, és akik másra akarják tenni jelenleg az életüket, közöttük is. Használj, kérlek, és tölts meg erőddel, bölcsességeddel, nyisd ki a kapukat, hogy bevihessem az Evangéliumot. Ámen.