A valódi helyzet 1.

Sok minden elterelné a figyelmedet. Sok minden más irányba vinne. Sok minden mond ellene annak, ami valóban igaz, ami valóban fontos, ami valóban a jövőt munkálja.

Isten Igéje visszafordít a valósághoz. Felhívja figyelmedet a tényekre, amiken nem változtat semmi, ami a környezetedben próbálja áthúzni ezeket, és felhívja figyelmedet a valóság folyamataira, amik közben ott hatnak, és amik odakapcsolnak téged az örökkévalósághoz, s az Úr Jézus Krisztus tervéhez, amit más nem tölt be, csak az, aki Vele jár, hozzá ragaszkodik, és Neki őrzi az életét, a döntéseit.

 

"Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, Aki az Ő nagy irgalmassága szerint újonnanszült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által.  Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van FENNTARTVA számunkra. Akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között.  Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor." (1Péter 1,3-7.)

 

1./ Újjászülettél. Ha befogadtad az Úr Jézust, ha Neki adtad az életedet, ha segítségül hívtad Őt - az Övé vagy, és megtörtént benned a Szentlélek csoda: megtérésedet újjászületés tette teljessé. Ez pedig azt jelenti, hogy van új életed, van üdvösséged, ott dolgozik benned Isten országa, odatartozol a mennyhez.

 

2./ Ez az újjászületés élő reménységre történt, ami azt jelenti, hogy van jövőd, van "odatartozásod" - háttered - és ez mennyei, ami mindenek felett valót jelent. Azt jelenti, hogy nem vagy egymagadban, nem vagy elfelejtve, meghallgatnak a mennyben, szeretnek, és együtt élheted az életedet már itt, a földön is, Jézussal, a Királlyal, és odaát is Vele leszel, s az Övéivel.

- Erre születtél újjá.

- Ezt nem szabad elfelejteni, a legnehezebb időkben sem. (És a legkönnyebbekben sem.)

-A reménység a Menny fontos "összetevője", ott fontosnak tartják.

- A menny akarja, hogy legyen reménységed. Akarja, hogy átjárjon téged az a bizonyosság, hogy jó lesz, mert az Úr Jézus itt van, veled van, és meghallgat, megszabadít, tovább visz, és egészen más lesz, mint amit néha a körülményeid sugallnának...