KÜLDETÉS... MINDENKI ABBAN A KORBAN, AMIBEN ÉL - MI IS A MI KORUNKBAN, MINT ŐK OTT, AKKOR...

"Mert mit mondjak? Csakhogy minden módon, akár színből, akár szívből, a Krisztus prédikáltatik: és én ennek örülök, sőt örülni is fogok. Mert tudom, hogy ez nekem üdvösségemre lesz a ti könyörgésetek által és a Jézus Krisztus Lelkének segítsége által. Amaz én esengő várásom és reménységem szerint, hogy semmiben meg nem szégyenülök, hanem mint mindenkor, úgy most is nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben, akár életem, akár halálom által. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség." (Filippi 1, 18-21)


1./ Pál apostol ezt a levelet börtönből írta. Arról is beszámol, hogy vannak, akik kihasználják az ő kényszerű fogságát, s úgy hirdetik az Igét, hogy ezzel neki fájdalmat okozzanak. Erre úgy rögzíti le gondolkodását, hogy: "Valójában az indítékokkal nem törődöm, nem tud ez engem elválasztani attól a ténytől, hogy mégis, csakazértis, az Ige hirdettetik. Én ezt látom magam előtt, és nem vagyok hajlandó elveszíteni az örömömet, ami ebből fakad."


2./ Sőt, azt is lerögzíti, hogy:

a./ Az imádságnak nagy hatalma van. S mivel a testvérek a háttérben ott imádkoznak, ebből jó lesz! Nem az, aminek az ördög célozná - ebből is előretörés lesz, a megmentés üzenetének továbbjutása, sőt, még a (jelenleg börtönbe zárt) apostol életének is javára lesz... "Mert tudom, hogy ez nekem üdvösségemre lesz a ti könyörgésetek által és a Jézus Krisztus Lelkének segítsége által." (Filippi 1,19)

b./ A Szentléleknek csodálatos a munkája, még a legrosszabból is ki tudja hozni a legjobbat, ha imádkozunk, és megmaradunk az Ő hűségében.


3./ Lehet tudni azt, hogy "mi lesz"? Lehet előre megmondani, hogy tudom, hogy ebből jó lesz?

- Úgy tűnik ebből az Igéből (is), hogy lehet.

- Ha Jézussal jársz - és szereted Őt, és megismered az életed során, az Igéből, a Szentlélek által, és abból, ahogy Őt látod "akcióban", ahogy Ő megnyilvánul a hétköznapjaidban, a mindennapi (harci) helyzetekben, ahogy meglátod az imameghallgatásokat, és ahogy vezet téged Szentlelkével - akkor lesznek bizonyosságok, amik átjárnak téged.

- Ezek a bizonyosságok, amikkel az Úr Jézus áld meg és erősít meg téged, abból fakadnak, hogy az Úr Jézus erősíti meg őket benned. Ez hit által a tiéd. Meggyőződés, ami Tőle van...

- Ilyen járta át az apostolt:

"Mert tudom (1), hogy ez nekem üdvösségemre lesz a ti könyörgésetek (2) által és a Jézus Krisztus Lelkének segítsége (3) által. Amaz én esengő várásom és reménységem szerint (4), hogy semmiben meg nem szégyenülök (5), hanem mint mindenkor, úgy most is nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus (6) az én testemben, akár életem, akár halálom által (7). Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség." (Filippi 1, 18-21.)

 

4./ Húúú... De jó ilyen bizonyosságban élni! Mennyire jó, hogy a gonosz munkái közepette is az jár át, hogy Jézus a győztes. És ebből, amiben most éppen vagy, jó lesz, akár így, akár úgy, mert ott van a háttérben:

- (1) a bizonyosság,

- (2) a testvérek könyörgése (háttér-imaharca),

- (3) a Szentlélek különleges jelenléte, beavatkozása, segítsége

- (4) s ott a reménység is, ami "esengő várás", tudatos várakozás, a várása, és egyúttal szoros összekapcsoltság az Úr Jézussal, Aki személyesen a garanciája annak, hogy jó lesz, mert Ő jó, és aki Istent szereti, annak életében a jót munkálja ki...

-(5) Nem lesz megszégyenülés - ennek a bizonyossága is ott van, (tehát jó lesz, jót hoz ki ebből az Úr Jézus),

- (6) Hanem bizonyságtétel lesz, az Úr Jézus felmagasztalása. Ez is egy várakozás, bizonyosság, reménység, és ebben benne van az is, hogy "eddig mindenkor" ez történt.

- (7) Akármi lesz - akár "túlélem", akár most ebbe "belehalok" -, jó lesz, és az Úr Jézus győzni fog ezen keresztül is, és azon keresztül is. Húúú, hát ez az... Ez a verhetetlenség alapja. A bizonyosság, ami fölé emel a körülményeknek. És ez az apostol vágya. Ez az, ami átjárja teljességgel.

- Akit ez jár át, győzelemre van rendelve. Jézus a győztes, és te is győztes leszel, ha Ővele jársz. Egészen biztosan. Ez járja át ezt az Igét.

 

5./ "Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás: nyereség!" (Filippi 1, 21)

- Akkor, ezek szerint, ha élsz, Jézussal élsz, és ez önmagában is mindennél jobb... Ha pedig meghalsz, akkor Jézussal fogsz élni, és ez - mint az előbb is mondtam - önmagában mindennél jobb?

- Akkor ez verhetetlenség?

- Igen. Ez az.

- Ez az újszövetségi tanítványi élet ereje. Ez az igazi kereszténység. A Jézussal járó kereszténység életének biztos alapja. Amit az ördög sem tud elvenni.

 

6./ Persze ott van bennünk - akik szeretjük az Úr Jézust, és átjár bennünket az Ő terve, az Ő vágya a megmentésért és azért, hogy a tisztaság és a Mennyből való szépség töltse el ezt a világot - a felelősségérzet. A fájdalom, hogy egészen más próbálja leuralni ezt a világot. És ezért nem rohanunk el ebből a világból, hanem amit lehet, mindent megteszünk, hogy ameddig itt vagyunk, az Úr Jézust képviseljük, az Ő szeretetét adjuk tovább, kínáljuk fel az embereknek, és rögzítsük le mindenki előtt...

 

Erről szólnak a következő versek itt, a Filippi levélben...