Erősség - biztonság

"Mert erőssége voltál a gyöngének, erőssége a szegénynek szorongásában. A szélvész ellen oltalom, árnyék a hévség ellen, mikor az erőszakosok haragja olyan volt, mint kőfalrontó szélvész." (Ézsaiás 25,4.)

- A szorongásban is van erősség.

- Aki gyönge ezen a világon, a világ farkastörvényei szerint vesznie kellene - de: van erőssége.

- Az erősség a mi Megváltónk. Az Úr Jézus Krisztus.

"Mert erőssége voltál a gyöngének, erőssége a szegénynek szorongásában. A szélvész ellen oltalom, árnyék a hévség ellen, mikor az erőszakosok haragja olyan volt, mint kőfalrontó szélvész." (Ézsaiás 25, 4.)

- Van oltalom, és van árnyék - s ez a tiéd, a te lehetőséged, hogy ott elrejtőzz! Ezért jött el erre a földre, hogy aki Őhozzá jön, oltalmat találjon, aki az Ő nevét segítségül hívja, megmeneküljön. Van szabadulás.

- Annyira szeretem a Lárkisz király c. mesében azt a részt, amikor Ragyogország uralkodója, Lárkisz, eljön fiát megmenteni Sötétország gonosz urának, Norzonnak kastélyába, és amikor megtalálja őt, a szívéből kiáradó fény összekapcsolódik a fia, Aszád királyfi szívéből ismét feltámadó fénnyel. Akármilyen sötét van is, a fény körülveszi őket. És akármilyen erős a várkastély őrsége, akármennyien vannak is Sötétország katonái, a fény megrettenti őket, és nem tudnak rátámadni a szabadító királyra és fiára. Így jutnak ki a fogságból, így jutnak el Sötétország határáig, és így szabadítja ki Lárkisz király a fiát a sötétség rabságából.

- Gondolsz rá, hogy a te Megváltód ereje, az Ő mennyei világossága, amivel átjárt téged is, amikor újjászülettél, és amivel betölt téged, a Szentlélek által, újra és újra, "a szélvész ellen oltalom", és "árnyék a hőség ellen". Akármilyen legyen is az ellenség - az ördög - "az erőszakosok" haragja, még, ha olyan lenne is, mint a "kőfalrontó szélvész" - ő akkor is, mindezek közepette is erősség, és átvisz téged. Megőriz, megtart, biztonságban tart...

- Igen, lehetnek harci helyzetek - néha egészen kilátástalannak tűnők is - de ő akkor is:

Erőssége a gyöngének,

Erőssége a szegénynek, szorongásában,

A szélvész ellen oltalom,

Árnyék a hőség ellen,

Amikor az erőszakosok haragja olyan, mint a kőfal rontó szélvész.

- Szeretem ezt.

- És ebben élek, amióta megismertem Őt, és egyre inkább, mióta a Palánta működik, és az utóbbi időben is, egyre inkább, egyre inkább. Teljesen a hit által. Ez a mi biztonságunk alapja. Ez a bizonyosság, hogy amit Ő mond, megteszi, és amilyen Ő, abban soha nem fog megváltozni. Lehet Rá számítani. Hűséges.

"Mert erőssége voltál a gyöngének, erőssége a szegénynek szorongásában. A szélvész ellen oltalom, árnyék a hévség ellen, mikor az erőszakosok haragja olyan volt, mint kőfalrontó szélvész." (Ézsaiás 25,4.)

Uram, köszönöm a Te gyöngédségedet. Azt a megértést, ahogy velünk, a mi élethelyzetünkkel vagy. A mi erőtlenségeink között, a biztonságot Te jelented, a Te hűséged, és az, hogy Te nem változol meg soha. Köszönöm Neked, Uram.

Köszönöm, hogy meghallgatsz, és Hozzád mindig hozhatjuk a helyzeteinket, amikor az erőszakosok haragja olyan, mint a kőfalrontó szélvész. Köszönöm, hogy Te ebben az időben is mindig erősség vagy, és oltalom, és árnyék, Aki megmentesz. Hozzád jövünk, újra és újra. Ámen.