Az örök válasz

Az emberi élet néha annyira bonyolultnak tűnik. "Miért" élünk, "hogyan" lehet jól megoldani helyzeteket, "mit" kellene tenni? Sok-sok kérdés merül fel, amire néha annyira nehéz válaszolni. Néha lehetetlennek tűnik egy-egy helyzetben a válasz.

Isten Igéje azért olyan csodálatos, mert a válasz, amit ad, alapválasz, és az alapkiindulást megadja. Azután lépésről-lépésre, az Úr Jézus tovább visz bennünket, és ahogy visszanézünk, csak csodálkozunk, mennyire gyönyörűen megadott mindent, amire szükségünk volt.

János evangéliumában szól hozzám az örök válasz: "Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, Akit Ő küldött." (János 6,29.)

Nem mindig tudunk választ adni az elénk tornyosuló kérdésekre. Sem a személyesekre, sem a társadalmiakra. Sem azokra, amik szerepünkből (mint férj, apa, vezető, stb.), felelősségünkből fakadóan kerülnek elénk, sem azokra, amelyek egyszerűen abból fakadnak, hogy "emberek" vagyunk, akik egyszer megyünk át az életen, és mindazt a jót, amit elvégezhetünk, el akarunk végezni...

S az Úr Jézus látja ezt.

És amikor az Őt számon kérő emberekhez szól, lát téged is az eljövendő történelem mai pontján, látja a te életedet is, és így adja meg az örök választ, ami a te életedben is választ jelent, amire építhetsz, ami betölt békességgel, és ami lépésről-lépésre, a legjobbat hozhatja elő a te életedben is, ami csak lehetséges.

Mi az Isten "dolga"? Mi "számít" Isten előtt? Mi a követendő, ha Őt szem előtt tartjuk? Honnan tudjuk, mi az Ő "akarata"? Sok kiváltságunk, lehetőségünk közepette, mi az, amit tenni kell, mi az, amit tenni "célszerű", MI az, amiben "befektetni" kell? Sok kényszerpálya és lehetetlenség közt, mi az, amit "mégis" meg kell tenni, mindennek ellenére? Sok gúny, kritika, számonkérés, társadalmi nyomás és sodrás között mit kell tennünk? Mit, mit, mit? Mi az "Isten dolga" (Isten "munkája"), amit nekünk tennünk kell?

S a válasz nagyon egyszerű. Némelyek számára talán "túl" egyszerű is:

"Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, Akit Ő küldött." (János 6,29.)

De az Úr Jézus nem "túl egyszerű" választ adott, hanem olyan választ, ami mindenkor érvényes, ami mindenkorra eligazodást ad.

"Mondták azért Neki: Mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Felelt Jézus és mondta nekik: Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, Akit Ő küldött." (János 6,28-29.)

 

1./ A válasz: személyes. Személyhez kapcsolódó... Mit kell tenned? "Hinni abban, Aki" a mennyből jött. Más szóval: a válasz Hozzá kapcsol téged, személyesen.

2./ A válasz bizalomra hív téged. A "pisztisz" a görögben nagyon gazdagon ezt jelenti: bízni, megbízni valakiben, hitelt adsz neki, és ezért rábízod magad, hiszel valakinek, hitre jutsz... A kulcskérdés: a bizalom. Amit mond, rábízod magad.

3./ A legbonyolultabb helyzetekben is, rábízod magad arra, Aki a mennyből jött. Megbízol Benne, hogy jót akar neked, jóra fogja vezetni az életedet, jót fog elvégezni, és Őbenne nem fogsz csalódni. Ez "az Isten dolga"...

4./ "Ennyi az egész?" - kérdezheted... És a válasz ez: alapválaszként ennyi. Innen indul ki minden: megbízol Benne. Mindig. Minden helyzetben.


- Lehet, hogy sokkal bonyolultabb a kérdés. Lehet, hogy anyagi természetű, vagy felelősségi jellegű, vagy előre kellene látnod az összetevőket és a körülmények változását, hogy helyesen tudj dönteni. De az első lépés, (az "alaplépés") az, hogy megbízol Benne, Őelé teszed le "az egészet", akkor is, ha elrontottad, akkor is, ha mások rontották el, akkor is, ha rendkívül bonyolult... És rábízod magad, az "egész helyzettel" együtt.

- "Az az Isten dolga", hogy megbízom Benned, Úr Jézus. Én most, Uram, rád bízom ezt az egész kérdéskört, az egész helyzetet, magamat, a dolgaimat, a megoldhatatlannak tűnőt, Rád bízom, és bízni fogok Benned. Ámen.

"Mondták azért Neki: Mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Felelt Jézus és mondta nekik: Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, Akit Ő küldött." (János 6,28-29.)

 

5./ Azt az ígéretet is ott látom ebben az "egyszerű" válaszban, hogy lesz továbblépés. Van kibontakozás. Van lépésről-lépésre való továbbhaladás. A bizalom légkörében. A rábízás alapján.

- Jézus szólni fog. Utat fog mutatni. Oda fogja hozni a következő lépést, ha ott az első, a rábízás lépése. És így, egy egész életet ki tud bontakoztatni. S mindig, a megfelelő időben az a lépés fog eléd kerülni, ami akkor szükséges lesz.


- Az alapkiindulás a bizalom, és minden helyzetben ennek a bizalomnak alapján fogsz választani. Jézust fogod magad előtt látni: "Mit szeretnél, Úr Jézust? Te mit teszel, Úr Jézus? Te merre indulsz ebben a helyzetben? Te hogyan cselekednél, Te mit mondanál?"

 

6./ Ha "abban hiszel, Akit Isten küldött", akkor ebben ott a bizalom abban is, amit Ő elvégzett. Az, hogy a golgotai kereszt, a megváltás, a feltámadás ereje elegendő, választ jelent az eléd tornyosuló kérdésre.
 

- Nem jelent ez egy "tudatos leegyszerűsítést"? Nem jelenti azt, hogy nem fogsz tudni hozzászólni az igazán lényeges kérdésekhez? Nem jelenti, hogy át sem látod azt, aminek ma kihatása van a környezetedre? Nem.

- Eszembe jut egy bátor aktivista, aki a mai brit közegben újra és újra leteszi a voksot a tisztaság mellett gyermeknevelés, férfi-női kapcsolat, és gender-kérdés területén. Nehéz tévés beszélgetésekbe hívják be, olyan közegbe, ahol ő a lenézett, az "egyedüli", aki a bibliai megközelítést képviseli, és a vele szemben leültetett három-négy ember a korszellemet képviseli, még, ha "egyházi ember" is. Sokszor nem is hagynak neki szót - de, amikor szóhoz jut, egyszerűen "átvált", és a beszélgetés elindul a Megváltó irányában. Mennyire csodálatosat talált ki az Úr, amikor nemeket talált ki, mennyire magától értetődő, hogy Ő két nemben gondolkodik, és milyen csodálatos a szerelem, ami az Ő terve szerint a férfi és a nő között megszületik és megmarad. Újra és újra látom, ahogy kicsorbul az ellenérvek sokasága azon az egyszerűségen, amivel ez a hölgy bemutatja az Úr Jézust itt, a hétköznapokban, a szerelem kérdésében, a gyermekek jövője kérdésében, pusztán azzal, ahogy az Ő tervéről beszél.

- Ha készen állsz az "egyszerűségre", Ő a további lépések során nagyszerű dolgokat fog kihozni az életedből. De az alapkiindulás mindig ez lesz: "Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, Akit Ő küldött." (János 6,29.)