19/03/20 sze 18:47

Jézus adni jött.
Mit? Mindent!
Ebben a mindenben benne van a közösség; benne van az elrejtettség, amire mindenki vágyik; benne vannak a dolgok is: az, hogy legyen ennivaló, innivaló meg meleg; ebben benne van a megbocsátás, benne van az új kezdés, benne van a reménység.
Ebben minden benne van!

19/03/20 sze 17:31

Azt kívánom, hogy minél többen a megfelelő helyen legyenek, a megfelelő időben, a megfelelő vezetők segítségével. 

17/07/16 v 08:28

EGY MÁSFAJTA SZEMLÉLETMÓD... (RÓMA 5,17.)

Eg

17/03/27 h 11:55

Milyen sokszor kiált így a szívében az ember: "Ne késsél!" És az Úr megígérte: nem késik.

Azt mondta, hogy ha Hozzá jössz, a "kegyelem királyi székéhez (trónjához)", hogy irgalmasságot nyerjél, és kegyelmet találj, alkalmas időben való segítségül, bízzál Őbenne, bátran.

Miért? Mert:

a./ az Ő trónja a kegyelem királyi széke,

b./ mert Ő ,

c./ mert Ő szeret,

17/03/23 cs 15:40

Szeretem Keresztelő János üzenetét. Azt mondja: ne ringasd magad hamis biztonságban. Ne csapd be magad.

Az Úr Jézus hozzáteszi: „Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják.“ (Mt 5,8.)

Ha TÉNYLEG az Úrral akarsz járni, őrizd meg magad a hamis biztonságtól, az önbecsapástól. A karizmatikus kereszténység is bőségesen szolgál hamis biztonság-alapokkal. Az evangéliumi is. És az un. történelmi egyházi is. Mindegyik. Mert az emberből magából fakad, hogy hamis biztonságba ringatja magát.

17/03/23 cs 06:58

Amikor elérkezett "az idő", amiről a próféták előre szóltak, Isten egy olyan házaspárt választott, akiről "meg volt a véleménye sokaknak". Nem tűntek "áldottnak". Hiszen "terméketlenek" voltak, nem volt gyümölcsük - jóllehet őrizték életüket az Úrnak, szentségben. Vágytak arra, hogy az Ő dicsősége legyen meg életük által is, de az, amit az emberek elismerhettek volna, hiányzott az életükből. Nem születtek gyermekeik. Nem voltak utódok. Az Úrnak viszont ez nem jelentett akadályt abban, hogy megáldja őket, és jövőt készítsen nekik.

17/03/23 cs 00:50

Ismered a kérlelést? Amikor mindent megteszel, hogy a másik megértse, amit most nem ért meg? Amikor annyira fontos neked ő, hogy félreteszel mindent, megalázod magad, és kérleled, mondod, ismét mondod, nagyon megalázva magadat, még egyszer mondod, mert szeretnéd, hogy megmeneküljön. Jobb legyen neki. Megszűnjön a háborúság, feloldódjon a konfliktus, beálljon a menny békessége, a shalom. A békesség Isten akarata.

Ezt a kérlelést látom az én mennyei Atyámnál. Ő ilyen.

17/03/20 h 18:21
Értesz szerb nyelven? Én nem. De egyet tudok. A szerb kisgyermekekhez szerb nyelven kell elvinni az evangéliumot. És ez most történik. És már évek óta. Nemsokára Belgrádba megyünk bábmissziós konferenciát tartani. Lesznek ott olyan bábcsoportok, akikkel csak tolmács útján tudunk beszélgetni - de ugyanazt a bábdarabot fogják játszani, mint amit itt, Magyarországon láttak a gyerekek, csak ott, szerb nyelven. Nem gyönyörű?
MP3
17/03/17 p 17:38

Tudom, hogy az Úr beszél veled, és azt akarja, hogy győzz, hogy tudd, Ő mennyire szeret, mennyire felemel, mennyire számít rád, mennyire szüksége is van rád... Te már az Úré vagy, ugye? Befogadtad az Úr Jézust az életedbe. Ő lett a te Megváltód. Így van?

17/03/17 p 16:34

HA AZ ÚRÉ VAGY...

Akármi sikerült, akármi tűnik is úgy, hogy most nem sikerült, egy BIZTOS: minden forrásaid Őbenne vannak... és Ő "biztos forrás".

Ő nem csap be, Ő nem hagy el, Ő ott van veled, és marad is, ha Ővele jársz. Bármilyennek néz is most ki minden... :)

Zsolt 87,7. "És táncolva éneklik: minden forrásaim Tebenned vannak."

16/11/24 cs 11:22
Amikor felállították a szent sátrat, a felhő „megjelent“. Beborította a sátrat. Az Úr jelenlétének felhője. 
Az 1Kor 10 úgy mondja, hogy „mindannyian a felhő alatt voltak“. Mindannyian. Mert a felhő mindannyiuk áldására volt. Azért jött, azért volt ott, hogy Izrael mindenkor tudja, hogy védelem alatt van. 
Mit jelentett nekik? Persze még árnyékot is jelentett a tűző nap ellen, és ez kellemes volt, de vezetést is, ahogy itt (4Móz 9 végén) olvassuk, és ez mind abból fakad, hogy az Úr Maga volt ott velük. Ő ilyen volt. És megismerhették Őt.
16/11/24 cs 08:52

"Akik bíznak az Úrban, olyanok, mint a Sion hegye, amely meg nem inog, örökké megáll. Jeruzsálemet hegyek veszik körül, az Úr pedig körülveszi az Ő népét mostantól fogva mindörökké. Mert nem pihen meg a gonoszság pálcája az igazak részén, hogy rosszra ne nyújtsák ki kezeiket az igazak." Zsolt 125,1-3

16/11/23 sze 14:16

Ez a szó, hogy "függés" nem mindenkiben kelt egyértelműen pozitív érzetet. A "kiszolgáltatottság" sem egy kellemes érzés. Mégis, az Isten országában mindkettő ott van. Nem rossz értelemben, hanem úgy, mint ami alapkiindulás. Tény. 
Függsz az Úr Jézus Krisztustól, mert Ő a Megváltód, Ő adta oda az életét éretted.
Függsz attól, hogy Ő ott van veled, mert Ő ad erőt, Ő erősít meg mindenben, amiben jársz.
Függsz Isten gondoskodásától, mert Ő hozza fel a napot, és Ő ad esőt - még, ha erről általában, a közvélekedésben nincs is szó. De te tudod.