Hamis biztonság...

Szeretem Keresztelő János üzenetét. Azt mondja: ne ringasd magad hamis biztonságban. Ne csapd be magad.

Az Úr Jézus hozzáteszi: „Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják.“ (Mt 5,8.)

Ha TÉNYLEG az Úrral akarsz járni, őrizd meg magad a hamis biztonságtól, az önbecsapástól. A karizmatikus kereszténység is bőségesen szolgál hamis biztonság-alapokkal. Az evangéliumi is. És az un. történelmi egyházi is. Mindegyik. Mert az emberből magából fakad, hogy hamis biztonságba ringatja magát.

Azt mondta valaki: „én megmondtam, hogy nem hagyom el a paráznaságot“. Ez az ember „megtért“ valamikor, és „megtértként“ is tartják számon sokan. De azt, ami élete fontos „kincse“, nem akarja elhagyni Jézusért. Holott Jézus világosan megmutatta neki, hogy ez így nem helyes, ahogy most él. Egy területet (s tudod, egyhez mindig hozzákapcsolódnak új és új területek), fenntart az életében, „Jézus-mentes övezetként“. De azért odasorolja magát azokhoz, akik az Úréi. S ha találkozol vele, kedves ember, szimpatikus, de mégis: romlott. Egy ponton ott a romlás az életében, fenntartja a lázadáshoz való jogát, és amikor az ellenség megkeresi nála a betörési területet, meg is fogja találni. Nem beszélve arról a napról, amikor az Úr hívja majd az Övéit... meghallja? Engedni fog – ha most nem enged? Minden eddigi tapasztalatom arról beszél, hogy a legveszélyesebb állapotban van.

Itt van János üzenete:

„Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket és ne mondogassátok magatokban, Ábrahám a mi atyánk, mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. Immár pedig a fejsze is rávettetett a fák gyökerére: minden fa azért, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik.“ (Lk 3,8-9.)

Mi a hamis biztonsági-alap? Az, hogy „odatartozom“, mert „odaszülettem“. „Ábrahám a mi atyánk...“ és Isten „nem fogja elvetni Ábrahámot“. Függetlenül attól, mit mondasz most János...

És ez bizony elég izgalmas a kereszténységen belül is. „Mert megkereszteltek“, mert „járok templomba“, mert „gyülekezeti tag vagyok“, mert felnőttként „bemerítkeztem“, mert „Isten kegyelme elnéz ezek felett a bűnök felett, és nem törődik velük“, mert „szolgálok“, mert „sokat szolgálok“, mert „mindig szolgálok“, „nézd meg a sikereket“, „adakozok“, „itt vannak a Szent Szellem ajándékai“, stb. ...

Sokféle hivatkozási alap. De mindegyik hamis biztonságot jelent, Jézus nélkül. Ő pedig arra hív, hogy engedj Neki. Azt tedd, amit Ő mond. Hallgass Rá. „Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok nektek.“ (Jn 15,13.) 

Drága Jézus, nem akarok más biztonságot, mint amit Te jelentesz, személyesen. Köszönöm, hogy igent mondtál rám, és azt mondod, legyek a Tiéd. Én is ezt akarom. Ámen.

"Akik pedig befogadták Őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az Ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek." (Jn 1,12-13.)

Ő ezért jött el.