Függés és vezetés 2.

Amikor felállították a szent sátrat, a felhő „megjelent“. Beborította a sátrat. Az Úr jelenlétének felhője. 
Az 1Kor 10 úgy mondja, hogy „mindannyian a felhő alatt voltak“. Mindannyian. Mert a felhő mindannyiuk áldására volt. Azért jött, azért volt ott, hogy Izrael mindenkor tudja, hogy védelem alatt van. 
Mit jelentett nekik? Persze még árnyékot is jelentett a tűző nap ellen, és ez kellemes volt, de vezetést is, ahogy itt (4Móz 9 végén) olvassuk, és ez mind abból fakad, hogy az Úr Maga volt ott velük. Ő ilyen volt. És megismerhették Őt.
Szerette a népet, és akarta, hogy tudják, Ő ott van velük. Az egész szent sátor is ezért kellett, hogy tudják, mimódon lehet Őhozzá közeledni. Kijelentés volt, prófétai szó, hogy megismerhessék az Urat. Hit által kellett felépíteni, és hit által kellett „működtetni“ – hallgatva az Úrra, és az Úr jelenléte ott volt velük, ha hallgattak Rá, és követték Őt.

4Móz 9,15-16. „A hajlék (a szent sátor) felállításának napján pedig befedezte a felhő a hajlékot, a bizonyság sátrát, és este a hajlék felett vala, tűznek ábrázatában (formájában) reggelig. Úgy volt szüntelen: a felhő borította azt, és tűznek ábrázata éjjel.“

1./ SZÜNTELEN jelenlét volt. Ahogyan az Úr Jézus is megígérte: „és íme, én tiveletek vagyok, MINDEN napon, a világ végezetéig“. (Mt 28,20.)

2./ Mindig annak megfelelően, amilyen helyzet volt. Nappal felhő, éjjel tűz. Világosság, védelem, elrejtés, oltalmazás, gondoskodás. LÁTHATÓVÁ tette Magát az Úr, népe számára. Ma, itt, az Újszövetségben „hitben járunk, nem látásban“, de ez nem jelenti azt, hogy a „hited szemei“ számára ne tenné az Úr „láthatóvá“ jelenlétét. Ahogy megismered Őt, egyre inkább „TUDOD“ is, hogy ott van, és tapasztalod is. (Persze, ha nem „tapasztalnád“, akkor is tudod. Mert a hit jár elől, és a hit előtt a kijelentés, Isten Igéje. De ha követed az Urat, nem fog soha magadban hagyni, közelségét megmutatja. Ezért jött el Szent Szellemével, töltött be téged, hogy közelségében járj és tanújává legyél. Minden nap.)

3./ Még, aki nem hallott is korábban Róla, az is MEGISMERHETTE, ha a táborba került. Láthatta, hogy nem „véletlen jelenség“, hanem vannak törvényszerűségek, amik működnek, és ez volt az Úr akarata. (Ahogy most, az Újszövetség idején megtér valaki, és bekerül Isten népének közösségébe, pontosan így lesz láthatóvá az életében, számára is az Úr. Lépésről-lépésre elkezdi megismerni Őt, és egyre inkább az Ő jelenlétében él, jár, dönt, viselkedik.)

4./ A manna is hasonló volt. Nem „véletlen“, hanem tervszerű, törvényszerűségek mentén működő gondoskodás, Isten személyes jelenlétének munkája. Azért, hogy ellássa a népet, és azért, hogy megismerjék Őt.

5./ A felhőoszlop nappal, s a tűzoszlop éjjel, ugyanígy, Isten jelenlétéről, közelségéről és lényéről (gondoskodásáról, védelméről) beszélt. Az Úr MEGISMERHETŐ volt mindenki számára.

Köszönöm Úr Jézus, hogy az Ószövetségben ugyanúgy közel voltál a néphez, mint ahogy most közel vagy hozzánk. Köszönöm, hogy most már itt vagy a szívünkben, velünk, teljes közelségben. Újjászültél, és velünk vagy, minden nap a világ végezetéig. Azt akartad, hogy életünk, testünk legyen a Te Szent Szellemed temploma, és hogy kedves Szent Szellemed vezessen bennünket, napról-napra. Köszönöm, hogy megismerhetlek, és hogy tudhatom, életem el van rejtve Benned, Veled, és vezetésed áldás a számomra. Köszönöm Neked, Uram. Ámen.

„Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, testvéreim, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át.“ (1Kor 10,1.)