Bizalom

"Akik bíznak az Úrban, olyanok, mint a Sion hegye, amely meg nem inog, örökké megáll. Jeruzsálemet hegyek veszik körül, az Úr pedig körülveszi az Ő népét mostantól fogva mindörökké. Mert nem pihen meg a gonoszság pálcája az igazak részén, hogy rosszra ne nyújtsák ki kezeiket az igazak." Zsolt 125,1-3

1./ A bizalom az Örökkévaló Úrban biztossá, szilárddá teszi az életedet.
2./ A bizalom személyes dolog. Nem valami, amit „csinálsz“, amin erőlködsz, hanem valami, amit „szabadon engedsz“, mert hirtelen feltámad benned, mert az Igéből, amit olvastál, vagy a bizonyságtételből, az igehirdetésből, amit hallottál, bejut a szívedbe, és ott megfogan. 
3./ A bizalom valami folyamatos dolog. Kapcsolat. Újra és újra adod. Megbízol az Élő Úrban. 
4./ A bizalom örökre szól. A menny a bizalom helye. A teremtés bizalomban történt, bizalomra történt. A kisbabák is bizalomra születnek. És egész életünk bizalomban telik – ha így telik – s ezért boldog.
Bizalom nélkül magány van, és gyanakvás, félelem és menekülés. Látszat-fenntartás, verseny, vagy önigazolás. A bizalom felszabadít és boldoggá tesz. 
A menny a bizalom helye. Ha oda bekerülsz, életed a bizalom élete lesz. 
5./ Jézus Krisztus elrejtő Megváltó. Ha újjászülettél, el vagy rejtve Jézus Krisztussal együtt, az Istenben. Kol 3,3. 
6./ Az Úr szeret körülvenni téged. És ez, hogy körülvesz, győzelmed, elrejtettséged, biztonságod garanciája. 
7./ Ő Maga, személyesen vesz körül téged. Minden nap, amikor felébredsz, Vele ébredsz. Amikor lefekszel, Ő vesz körül téged. Éjjel és nappal, minden élethelyzetben ott van veled. El nem hagy téged, el nem távozik tőled. Megígérte. Ez egy személyes kapcsolat. Bármikor átölelheted – bár nem látod, de ott van – és Ő is mindenkor átölel téged. Megvéd. Körül vesz. Köszönd meg Neki... most is. „Köszönöm Úr Jézus, köszönöm közelségedet, hogy elrejtesz Önmagadban, hogy körülveszel, átölelsz, és nem hagysz magamra soha. Ámen.“
8./ Gondoltál rá, hogy az Ő ölelése örökre szól? Örökre körülvesz téged. Ez a mennyben is megmarad. Nem leszel magányos. Ott sem, és itt sem. Soha. Ő ott van veled. Örökké. 
9./ Ez védelmet is jelent. Az ellenségtől. A körülményektől. Mindentől és mindenkitől. Teljes védelmet. 
10./ Mert „nem pihen meg a gonoszság pálcája az igazak részén“ – az ellenség szüntelen szemtelenkedik. Mindig fondorkodik. De nem fog megtalálni téged, mert körülvesz a menny szeretete. Elrejtő szeretetével Maga az Élő Úr vesz körül téged, mint Jeruzsálemet a hegyek. 
11./ A gonosznak gonoszak a szándékai. Pálcája rosszat akar. De... de az Úr körülvesz téged, és ezért még az is, ami rossznak indul, valamiképpen javadat fogja munkálni. Az Úr nem enged rosszra fordulni, (ha szereted Őt), hanem még azt is, hogy az ellenség próbál kikezdeni téged, jóra használja fel, és segít, hogy ez által is vissza legyél tartva attól, hogy rossz irányba indulj. 

Mindez a kincs, érték, ez a csodálatos élet egészen egyszerűen, az Ő szeretetéből, gondoskodásából, az Ő jóságosságából a tiéd. Akkor tudsz ezzel élni, ha bízol Őbenne. A bizalom kulcskérdés. Fontos. 

Szereted, hogy megbízhatsz Őbenne? 
Szeretsz Benne bízni? 
Szereted a bizalom életét? 
Akkor köszönjük most meg ezt Őneki. És tökéld el magadban, hogy így is maradsz, nem adod fel, nem lépsz vissza, hanem megmaradsz mindenkor az Ővele való bizalomban. Adod magad az Ő beszédére – ami mindig feltámasztja benned a bizalmat – és adod magad arra, hogy Neki engedj, és azt tedd, amit Ő mond, mert ebből jó származik rád. 

Uram, köszönöm a Veled való életet, a Benned való bizalmat. Köszönöm, hogy tény, hogy körülveszel engem. Köszönöm, hogy ha látom, ha nem látom, ez tény, és én ebben élek, ez a valóság. És ez örömmel tölt el engem, és így teljességgel megbízom Benned, hogy nem veszítesz el engem, nem hagyod, hogy elhulljak, vagy lerombolódjon az életem. Köszönöm, hogy az ellenség minden munkája felett is győztes vagy, Uram, és még a pálcája sem árthat nekem, hanem javamra formálsz mindent. Köszönöm Neked, Uram, a bizalom és a győzelem életét. Tőled van, és szeretném, ha mindenkor megdicsőítene Téged, életem minden helyzetében. Maradjon ott velem ez a bizalom, és tudom, hogy az, hogy körülveszel, győztessé tesz engem. Köszönöm Neked. Ámen. 

Zsolt 125,1-3. "Akik bíznak az Úrban, olyanok, mint a Sion hegye, amely meg nem inog, örökké megáll. Jeruzsálemet hegyek veszik körül, az Úr pedig körülveszi az Ő népét mostantól fogva mindörökké. Mert nem pihen meg a gonoszság pálcája az igazak részén, hogy rosszra ne nyújtsák ki kezeiket az igazak."